Doetank Peer, 5 oktober 2015:  ‘Yin, Yang en de Genderkoek.’

Workshop van Jens van Tricht op een meeting van Doetank Peer over gender en hokjesdenken.