Zua Willemsen
Lid

Ik ben een Emancipator omdat ik het belangrijk vind dat we in een wereld leven waarin er ruimte, respect en waardering is voor allen.

Een betere/ideale wereld, is een wereld zonder discriminatie en vol tolerantie en gelijkwaardigheid. Elk mens verdient dezelfde kansen, wensen en dromen ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging, gender of geaardheid! Gelukkige mensen geven geluk. In mijn ogen is dat een opgaande spiraal.
We make and shape the world and life.