Let’s Redefine: Mannelijkheid

Hoe wil jij mannelijkheid herdefiniëren?

Deel de campagne op Instagram:

Let’s #Redefine.

Stap uit de man box

Empathie, vriendelijkheid en kwetsbaarheid zijn de sleutel tot gezonde relaties met onszelf en met anderen.

Laten we samen uit de man box stappen, en bouwen aan een betere toekomst voor mannen en iedereen om ons heen.

De man box verwijst naar alle eigenschappen die we gewoonlijk in de “box” stoppen van wat het betekent om een man te zijn in onze samenleving.

Bijvoorbeeld: stoïcijns zijn, sterk zijn, niet huilen, de controle hebben, dominant zijn en geen emoties tonen.

De maatschappij verwacht van ons als mannen dat we van kleins af aan tot het eind van ons leven in de man box blijven.

Maar hoe beter mannen voldoen aan de verwachtingen van de man box, hoe groter de kans dat ze daarmee hun welzijn in gevaar brengen en schade toebrengen aan hun relaties.

Er wordt van ons mannen verwacht dat we stoïcijns zijn, onze emoties niet laten zien en niet om hulp vragen als we dat nodig hebben.

Die verwachtingen hebben grote gevolgen voor onze mentale gezondheid en kunnen leiden tot depressie, angst, woede, zelfbeschadiging en anderen pijn doen.

De man box verwacht ook van mannen dat ze altijd onafhankelijk en zelfredzaam zijn, waardoor we minder snel hulp zoeken bij een arts of een therapeut.

Van mannen wordt verwacht dat we altijd de controle hebben, dominant zijn en meer macht hebben dan anderen.

Hoewel dat voor velen aantrekkelijk klinkt, laat onderzoek zien dat die verwachtingen ervoor kunnen zorgen dat mannen falen in hun relaties en zelfs schade toebrengen aan anderen.

Mannen die naar hun partners luisteren en van hen leren, emotioneel bewust en beschikbaar zijn, en een gelijkwaardige dynamiek opbouwen in relaties, hebben meer kans op succesvolle, bevredigende relaties met anderen.

En emotioneel betrokken vaders en familieleden hebben gezondere, sterkere en betekenisvollere relaties met hun kinderen en familieleden.

Onderzoek laat verbanden zien tussen allerlei maatschappelijke problemen en de verwachtingen van mannelijkheid in de man box.

Hoe sterker mannen hun mannelijkheid definiëren op basis van waarden uit de man box, hoe groter de kans dat ze zich schuldig maken aan seksueel geweld, pesten en intimidatie, dat ze zorgen voor een ongezond werkklimaat en geweld tegen anderen gebruiken.

Daarnaast hangen kolonialisme, racisme, homofobie, transfobie, validisme en andere structuren van systemische discriminatie sterk samen met man box-waarden, die man-zijn associëren met dominantie, controle en macht.

Kies je eigen pad

Beknellende verwachtingen over mannelijkheid loslaten kan moeilijk zijn. Hier zijn enkele stappen die je kunnen helpen als je uit de man box stapt en mannelijkheid gaat vormgeven op je eigen voorwaarden.

Mannelijkheid hoeft niet gedefinieerd te worden door achterhaalde, traditionele verwachtingen. Geef bij het herdefiniëren van mannelijkheid prioriteit aan je eigen welzijn en probeer een positieve impact te maken op de wereld.

Kiezen voor empathie, kwetsbaarheid, emotioneel bewustzijn, sterke communicatievaardigheden en geweldloosheid kan je leven en relaties sterk verbeteren.

Onder het voorwendsel van “boys will be boys” vertonen mannen risicovol en problematisch gedrag dat langdurige negatieve gevolgen kan hebben.

Denk na hoe je door anderen herinnerd wil worden en laat een erfenis na van respect, rechtvaardigheid en positieve herinneringen.

Gender zou niet moeten bepalen wat zin geeft aan ons leven en wat ons gelukkig maakt. Toch zetten veel mannen hun echte doelen en passies opzij uit angst dat die niet “mannelijk” genoeg zijn.

Maak contact met je ware en meest authentieke zelf, los van verwachtingen op basis van gender.

Velen van ons durven niet uit de man box te stappen uit angst voor veroordeling en stigmatisering.

Creëer veilige ruimtes waar ook andere mannen gegenderde verwachtingen los kunnen laten, vrij van oordelen, discriminatie of geweld.

Werk aan gezonde relaties

Door traditionele verwachtingen over mannelijkheid hebben we in ons leven meestal niet de vaardigheden ontwikkeld om respectvolle, gelukkige en hechte relaties met anderen op te bouwen. De volgende stappen kunnen je helpen om je relaties met anderen authentieker en betekenisvoller te maken.

De maatschappij verwacht van mannen dat ze hun emoties onderdrukken.

Het gevolg is dat velen van ons geen contact meer hebben met hun emoties en nooit de vaardigheden ontwikkelen om onze gevoelens op een gezonde manier te uiten.

Je kwetsbaar opstellen en je emoties uiten is geen teken van zwakte, maar juist een belangrijke stap in het opbouwen van gezonde relaties.

Oefen je in kwetsbaar zijn, contact maken met je emoties en erover communiceren op een manier die de band met anderen versterkt.

We willen allemaal graag mensen om ons heen die aardig en respectvol zijn en goed kunnen luisteren. Wees ook die persoon voor anderen. Werk aan het ontwikkelen van een versie van jezelf die anderen opvrolijkt, naar hen luistert en hen steunt. Omring jezelf met mensen die hetzelfde voor jou willen doen.

Werken aan gezonde relaties is een continu proces. Vriendschappen, familie- en intieme relaties zijn complex en steeds in beweging.

Het is normaal dat je niet altijd weet hoe je in een situatie moet gedragen. Wees niet bang om de mensen om je heen om advies te vragen, en blijf op zoek naar manieren om jezelf te ontwikkelen en je relaties te verbeteren.

Wil je gezonde mannelijkheid stimuleren bij je leerlingen of studenten? Gebruik deze posters

Level Up

Level Up gaat over een tienerjongen die ingrijpt als zijn vrienden online iemand willen pesten. Hij twijfelt om zich uit te spreken, maar zijn vrienden zijn het eigenlijk wel met hem eens dat ze te ver gingen.

Download de afdrukbare poster en hang hem op in je klas om gesprekken aan te moedigen over vriendschap, de rol van mannen in het voorkomen van gendergerelateerd geweld en online intimidatie.

Download de afdrukbare poster hier.

Er zijn ook invulposters: print de poster en vraag je leerlingen om de dialoog aan te vullen met hun eigen ideeën over hoe ze kunnen ingrijpen in deze situatie en online intimidatie te voorkomen.

Download de invulposter hier.

The Friend-Ship

The Friend-Ship vertelt het verhaal van een tienerjongen die het moeilijk vindt om te praten over zijn mentale gezondheid, omdat hij denkt dat hij dat als man niet hoort te doen. Zijn vriend blijft hem steunen en samen leren ze dat kwetsbaarheid tonen geen teken van zwakte is, maar een menselijke behoefte.

Download de afdrukbare poster en hang hem op in je klaslokaal om gesprekken over kwetsbaarheid, veerkracht, empathie en gezonde mannelijkheid aan te moedigen.

Download de afdrukbare poster hier.

Er zijn ook invulposters: print de poster en vraag je leerlingen om de dialoog aan te vullen met hun eigen ideeën om kwetsbaarheid te bevorderen en steun te bieden aan iemand die het moeilijk heeft.

Download de invulposter hier.

Let’s Redefine: Mannelijkheid is een samenwerking van Emancipator en White Ribbon Canada

Deze campagne is een vertaling van de oorspronkelijke #Redefine campagne van White Ribbon Canada. Lees meer op www.whiteribbon.ca.