Samenwerking met Contorno Consulting: “De beste antwoorden komen altijd uit mensen zelf”

Het afgelopen jaar werkte Emancipator samen met Contorno Consulting voor het organiseren van enkele evenementen waar het creëren van een open space met ruimte voor creatie en innovatie voorop stond. Daarom een kijkje achter de schermen bij Contorno Consulting: wat is er zo uniek aan hun aanpak en filosofie? Mijn moeder vertelt me altijd : “There is always at least one elegant solution to every problem”. En laat dat nou toevallig een leus zijn die Contorno Consulting van harte aanhangt. Ik sprak met Doris Gottlieb en Marianne Aal, oprichters van Contorno Consulting.

Wat is de aanpak en filosofie van Contorno en waarom werkt het?

Wij zien onszelf als facilitators; wij zijn experts in het werken met aanpakken die participatie mogelijk maken. Wij creëren een omgeving waarin mensen de ruimte krijgen om hun ideeën te verwodownload (1)orden en tot nieuwe inzichten te komen. Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van  Open Space Technology en andere vormen van samenwerken en het nieuwe werken. Hierin faciliteren wij vergaderingen waarin alles wat een normale vergadering tekent – agendapunten, spreektijd enzovoort- achterwege wordt gelaten. Dit creëert ruimte en vrijheid om zelf dingen in te brengen en daarmee betrokkenheid.

Voor Emancipator hebben wij ook een dergelijke vergadering met open space gefaciliteerd. Dit past heel mooi bij een organisatie als Emancipator omdat onze ervaring leert dat mensen die kunnen spreken zonder vooraf bedachte agenda met verrassende punten komen. Hiermee creëer je vanaf het begin draagvlak en het levert in het algemeen betere vergaderingen op. Wij geloven dat mensen veel kunnen als ze samen komen en ideeën uitwisselen. Hierbij geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Als onze filosofie in een zin samengevat moest worden zou dat dan ook zijn: Als je complexe vragen hebt, komen de beste antwoorden uit mensen zelf.

Misschien een beetje een rare vraag, maar wat bekent de naam ‘Contorno’ eigenlijk?

Contorno is Spaans voor de contouren van iets. In ons  werk leggen de contouren neer waarin iets kan gebeuren. We faciliteren een ruimte waarin mensen zich kunnen ontplooien en tot nieuwe ideeën kunnen komen.

Wat vinden jullie belangrijk rond het thema mannen & emancipatie?

Mannenemancipatie kan volgens ons echt bijdragen aan vrouwenemancipatie. Mannen zijn de laatste tijd omringd door negatieve associaties. De verkrachtingen in Keulen, de economische crisis, allemaal worden ze toegeschreven aan aspecten van mannelijk gedrag. Het is tijd daar verandering in te brengen en een positief mannelijk geluid te laten horen. Dat is ook waarom wij hebben besloten om samen te werken met Emancipator: omdat ze een onderzoekende en waarderende blik werpen op wat mannelijkheid tegenwoordig betekent en kan betekenen. Dit onderzoeken en uitwisselen van ideeën past weer heel goed bij onze filosofie: mannen en emancipatie is een complex onderwerp omdat het in zoveel aspecten van ons leven en onze samenleving een rol speelt. Maar ondanks de complexiteit van dit onderwerp zullen de beste ideeën altijd van de mensen zelf komen.

Wil je meer informatie over Contorno Consulting, bezoek hun website