SIW op bezoek: “Lower the bar and start doing something!”

2016-02-05 10.49.29

Vrijdagen op het kantoor van Emancipator worden vaak gekenmerkt door kalmte en rust. De 5de februari was dat anders. Al vroeg in de ochtend stapten een bont gezelschap van 12 jonge vrijwilligers en professionals van SIW het hoofdkantoor van Emancipator binnen, met deelnemers uit acht verschillende landen waaronder: Georgië, Azerbaijan, Estland, Oekraïne, Portugal en Nederland. De afgelopen maanden hielden zij zich bezig met het thema “Promotion of Gender Equality and Prevention of Gender Based Violence”. Ze hebben, met de opgedane kennis uit eerdere bijeenkomsten, projecten in eigen land opgezet. Het doel van de dag was om de lopende projecten te evalueren en om geïnspireerd te raken tot verdere actie door lezingen en een workshop van Emancipator en Doetank PEER.

De dag begon met een lezing van Arne van Huis over het werk dat Emancipator verricht en een inleiding in Mannenemancipatie. Arne legde duidelijk uit wat voor een potentie Mannenemancipatie biedt voor mannen om zich open, zorgzaam en kwetsbaar op te stellen. Hij haalde een filmpje aan dat het concept van consent (toestemming) bij seks uitlegt aan de hand van theedrinken. Arne vertelde dat hij na het zien van het filmpje schrok: hij had zich ook schuldig gemaakt aan sommige van de situaties die in het filmpje geschetst werden onder de noemer non-consent. Deze openheid sloeg aan bij de deelnemers, die vervolgens vol enthousiasme vertelden over de projecten die zij opgezet hadden in hun eigen land.

Dit was een mooi begin voor de lezing van Hanna Harthoorn, die vertelde over haar specialisatie: geweld tegen vrouwen. “Bijna alle plegers van geweld zijn mannen, maar niet alle mannen zijn geweldplegers”, zo luidde de boodschap van haar lezing. Hanna legde de deelnemers duidelijk uit hoe een focus op mannen veel kan bijdragen aan hoe wij het thema geweld behandelen. Naast de focus op opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld – wat meestal vrouwen zijn – kan een focus op mannelijk daderschap een waardevolle bijdrage leveren in de aanpak van geweld. Voorkomen is beter dan genezen. De deelnemers gaven na dit verhaal aan dat zij in hun projecten nog geen preventie toegepast hadden. De algemene tendens leek te zijn dat het in hun thuislanden nog te vroeg is om over preventie te praten, aangezien er nog grote problemen zijn met opvang voor slachtoffers van (huiselijk) geweld.

Veel om over na te denken dus, en dat leken de deelnemers ook te beseffen. Om weer houvast te geven volgde een korte workshop van Lauren Smits, oprichter van Doetank PEER. Lauren vertelde vol enthousiasme over wat zij noemt “no-nonsense happy activism”. Lauren’s boodschap aan de deelnemers was: wees optimistisch en idealistisch in je activisme, en wees niet bang om daarbij taboes te doorbreken. Activisme hoeft niet altijd bloedserieus en grootst te zijn, een klein project kan ook een verschil maken. Kortom: Lower the bar and start doing something!

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Emancipator? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meer weten over DoeTank PEER? Neem een kijkje op hun website!

 

Veerle Weustink, onderzoeksassistent bij Emancipator