Sneak peek Gender Equality Index 2015 – 19 mei 2015

Schermafbeelding-2015-06-30-om-07.19.50De nieuwe Gender Equality Index wordt eind juni gepresenteerd in Brussel. Dit is een tool waarmee
gemeten wordt in hoeverre er sprake is van gendergelijkheid binnen de lidstaten van de Europese Unie. Emancipator was uitgenodigd om de sneak peek van de nieuwste update van deze index op 19 mei 2015 bij te wonen. De eerste versie uit 2010 is bijgewerkt met recentere onderzoeken en statistieken. Hierbij is er gebruik gemaakt van een vernieuwde methode, worden de domeinen op verschillende levels gemeten en wordt er binnen de index vooral gefocust op relevante data die iets zeggen over de mate van gendergelijkheid.

De Gender Equality Index is ontworpen en gecreëerd door het European Institute for Gender Equality (EIGE) en laat op een heldere manier zien hoe de verschillende landen scoren op 6 maatschappelijke domeinen. De index scoort landen op de mate van gelijkheid op het gebied van werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. Er wordt een score van 1 tot 100 toegekend, waarbij de score 100 wordt behaald wanneer totale gendergelijkheid is bereikt. Op de website van EIGE is de index te raadplegen: http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index.

Vooraf aan deze meeting was een netwerklunch georganiseerd, waarbij sleutelfiguren van de lidstaten elkaar konden ontmoeten. Hierna werd in besloten kring besproken wat de update van de index inhoudt en werd er gesproken over de mogelijke promotie van deze index binnen de aanwezige organisaties. Er waren vertegenwoordigers van Equinet, het Europese netwerk voor Equality Bodies, UN Women, ETUCE, Emancipator en EIGE aanwezig.

Uit deze sneak peek, waarbij vooral de belangrijkste bevindingen werden gepresenteerd, bleek voornamelijk dat de Gender Equality Index zich onderscheidt van EIGE_Logoandere meetinstrumenten omdat zij zich focussen op ‘levels of achievement’. Dit houdt in dat er geen positieve score zal worden toegekend wanneer er meer gelijkheid is ontstaan in negatieve zin. Als voorbeeld werd het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt gegeven. Als deze stijgt, maar het aantal mannen op de arbeidsmarkt daalt waardoor deze aantallen dichter bij elkaar komen, dan is er sprake van een negatieve score. Voor deze scores werd voorheen niet gecorrigeerd. Dit is in het kader van mannen en emancipatie uiteraard interessant, omdat dit laat zien dat het binnen gendergelijkheid zou moeten gaan om algehele vooruitgang
in gelijkheid en welzijn.

Hoewel de update van de index een positieve verbetering is, kwam uit de statistieken naar voren dat er van totale gendergelijkheid in alle Europese landen nog lang geen sprake is. Sinds het lanceren van de eerste versie van de index is de algehele score van gelijkheid minimaal gestegen. Wanneer deze stijging op deze voet
verder gaat, zal over 100 jaar in het overgrote deel van de landen nog steeds geen gendergelijkheid bestaan. Dit was ook de toon die bij de meeting doorklonk: er is nog veel werk aan de winkel. Eind juni zal de volledige index worden gepresenteerd, waarbij het mogelijk is om verschillende landen te vergelijken. We zijn uiteraard benieuwd hoe Nederland er in deze vernieuwde index vanaf komt. Emancipator zal de lancering in de gaten houden en verder informeren over interessante gegevens uit de nieuwe Gender Equality Index. Ook zal er met name gekeken worden naar uitkomsten die relevant zijn voor mannen en emancipatie.

Mirthe de Boer

Onderzoeksassistent Emancipator