Sociale kaart gendergerelateerde hulpverlening

Op zoek naar hulp, advies of informatie? Hieronder vind u een overzicht van gendergerelateerde hulpverlening en kenniscentra. Deze pagina is in ontwikkeling en zal worden aangevuld. Bel bij noodgevallen altijd 112!

Nood/crisis:

Veilig Thuis, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: 0800 2000

113 Zelfmoordpreventie

Centrum Seksueel Geweld: 0800 0188

Advies / luisterend oor:

Transvisie: voor vragen over genderidentiteit

Sense: voor vragen over seksualiteit

Switchboard van COC: voor vragen over homoseksualiteit

Informatie:

Stichting voor betrokken vaderschap

Mannenberaad: Tips en inspiratie voor mannen onder druk

Trias pedagogica: expertisebureau op het gebied van vaderschap, opvoeden en interculturele pedagogiek

Rutgers: kenniscentrum seksualiteit

Coaching:

Voor coaching en mannenprojecten: kijk op de website mannenberaad