Solidariteit met Vrouwen

Gendergelijkheid kan pas werkelijk bereikt worden naast vrouwen ook mannen zich er sterk voor maken. Zonder actieve medewerking, een actieve bijdrage van mannen kan deze niet voltooid worden. De coalitie van mannenemancipatie en vrouwenemancipatie is van cruciaal belang voor het werken naar daadwerkelijke gendergelijkheid. Het is essentieel om aan te sluiten bij de wereldwijde agenda voor vrouwenrechten en samen te werken met nationale en internationale organisaties gericht op vrouwen- en LHBT-emancipatie. Ook in situaties waar het nadrukkelijk gaat om de noden en behoeftes van mannen, is het noodzakelijk om in het oog te houden of het niet de emancipatie van vrouwen benadeeld. Mannenemancipatie en vrouwenemancipatie gaan hand in hand. Het is belangrijk dat mannen en vrouwen samenwerken en het is belangrijk dat mannen hierin leren van de rijke geschiedenis van de vrouwenbeweging. Mannen moeten, samen met vrouwen, betrokken zijn bij het streven naar gelijke sekseverhoudingen en daar hoort onlosmakelijk ook het verbeteren van de rechten, gezondheid, veiligheid en het welzijn van vrouwen en meisjes bij. Het is hierin essentieel dat mannen een actieve solidariteit uitdragen voor de strijd van vrouwen voor gelijke rechten, kansen en behandeling wereldwijd.

Lees meer in de handreiking Mannenemancipatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie