Terugblik op het geslaagde IMAGINE-trainingsweekend!

Het IMAGINE-trainingsweekend vond plaats van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli te Amsterdam, en maakt onderdeel uit van de White Ribbon Campagne en het Deltaplan.
Tijdens deze 3-daagse training is de groep (jonge) mannen, die zich aanmeldde naar aanleiding van onze oproep, klaargestoomd en opgeleid om met groepen jongeren te werken aan de thema’s: sekse en gender, grenzen en consent, mannelijkheid en het tegengaan van (seksueel) geweld.

Groepsvorming

Het trainingsweekend ging van start met de introductie en kennismaking. Een nieuwe diverse groep aan jonge mannen arriveerde één voor één in De Meevaart. Zoals bij elke (samengestelde) groep is groepsvorming, en dus het creëren van een veilige en werkbare sfeer, belangrijk. Na de introductie en het voorstellen passeerde verschillende oefeningen (zoals hopes & fears, contract en ‘iedereen die’) de revue, gevolgd door een buddydate. De groep leerde elkaar kennen tijdens een hapje en drankje, en dankzij het buddy-systeem werd er goed voor elkaar gezorgd. Zorgzame mannelijkheid in levenden lijve. Al gauw werd duidelijk wat hun urgentie was om deel te nemen aan het trainingsweekend, wat men verwachtte en hoe zij er samen wilde komen. Klaar om het weekend in te treden, kritisch te kijken naar eigen gedrag en cultuur, en de inhoud eigen te maken!

 

‘’Wat mij is bijgebleven is de hechte en veilige groep. Tijdens het weekend keek ik af en toe om mij heen, en dan zag ik de betrokkenheid, de kwetsbaarheid en de energie. Het deed mij realiseren dat als we op deze manier als mannen samenwerken, dat we met een kleine groep de wereld kunnen veranderen. Nooit eerder heb ik mij zo geborgen gevoeld in een groep die alleen uit mannen bestond.’’ 

-Peer educator

 

Introspectie

Op zaterdag werd het trainingsweekend vervolgd en doken we gezamenlijk in de thema’s: sekse en gender, en mannelijkheid en (seksueel) geweld. Na de traditiegetrouwe check-in, ging de dag van start met de Woordenrace, gevolgd door fragmenten uit de documentaire Man-Made, de foto-opdracht, advertentiequiz, de tijdlijn, geweldsquiz, geweldspiramide en receptenboek. Voordat de deelnemers zelf aan de slag gingen met de verschillende werkvormen uit de IMAGINE-toolkit, werden zij eerst zelf aan de oefeningen onderworpen. Op deze manier kregen zij de mogelijkheid om de oefeningen zelf te ervaren: hoe ervaar je de oefening? Wat doet het met je? En wat haalt aan ervaringen en gevoelens naar boven? Het belang hiervan is dat zij nagaan welke rol mannelijkheid en geweld in hun eigen leven heeft gespeeld, zodat deze input kunnen leveren voor de IMAGINE-workshop met jongeren. Gedurende dag faciliteerde en assisteerde ervaren senior peer educators de dag.

 

‘’Het allerbelangrijkste inzicht voor mij was dat wat ontstond door een opdracht over sekse en gender. Als man wil ik mijzelf en andere de vrijheid geven om deze hokjes voorbij te gaan. Het is als het ware een pure vrijheid om als mens niet te hoeven voldoen aan de stereotypen!’’

-Peer educator

”Wat het me heeft doen beseffen is hoe actueel het probleem van geweld tegen vrouwen is. In mijn directe omgeving ken ik mensen die ermee te maken hebben gehad, maar door dit weekend ben ik me nog bewuster geworden van het maatschappelijke probleem. De cijfers lieten zien dat het nog veel vaker voorkomt dan ik dacht. Ook ben ik me door het trainingsweekend bewuster geworden van de verschillende vormen van geweld, waardoor ik het nu ook bewust meer om mij heen zie. Zoals tijdens het weekend werd gezegd; wanneer je het eenmaal ziet, kun je het niet meer niet-zien.’’

-Peer educator

 

 

Peer educatorschap

Een goede peer educator put uit eigen kennis en ervaringen. Zondag 7 juli bestond dan ook uit het opdoen van vaardigheden en de nodige tools inzetten om de workshop te kunnen faciliteren. Het gaat ten slotte om het activeren van gesprekken in het bevragen van gender normen en creëren van bewustwording omtrent geweld en mannelijkheid. Tijdens deze dag ging men in duo’s aan de slag en kreeg ieder duo de opdracht om één van de oefeningen uit te voeren. Opvallend was hoe eenieder experimenteerde met de oefening en deze eigen maakte door een persoonlijke invulling. Na een weekend waarin nieuwe inzichten zijn opgedaan, ervaringen zijn gedeeld en vaardigheden eigen zijn gemaakt, is er een nieuwe groep peer educators die vol enthousiasme staan te trappelen om samen met jongeren aan een positieve verandering te werken!

”De interactieve discussies hebben mij zeer veel bijgeleerd over mijn rol als man in deze maatschappij, mijn verantwoordelijkheden, mijn rol in het opvoeden van kinderen en het begrip van mijn eigen mannelijkheid en die van anderen. Ik neem deze reflecties mee in al mijn persoonlijke relaties, alsook pas ik vele inzichten toe op professioneel vlak. Dit was veruit de beste training die ik ooit heb gevolgd, hoed af voor de organisatoren. Elke man zou dit moeten volgen!’’

-Peer educator

‘’Als ik terugkijk op het trainingsweekend, de persoonlijke verhalen en achtergronden van een diverse groep mensen, raakt het mij dat we elkaar als mannen zo kunnen vinden in een gemeenschappelijk doel: het streven naar een betere wereld met minder geweld (tegen vrouwen).’’

-Peer educator