Mannenemancipatie?

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen. Mannenemancipatie gaat over de bijdragen van mannen aan de emancipatie van vrouwen en over de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.
Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf en voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijk en geestelijke gezondheid.

In het project Handelingsperspectief zijn bronnen verzameld en handreikingen geschreven voor professionals. Deze informatie is terug te vinden op thema.

Arbeid en zorg

De  verdeling van arbeid en zorg is scheef. Zorgtaken en andere onbetaalde arbeid worden gezien als vrouwentaken, betaalde arbeid is een mannendomein. Dat idee is diepgeworteld in onze samenleving. Het  is goed  voor vrouwen als mannen meer zorgen, en goed voor mannen als dat normaler wordt. Zo kan iedereen doen waar ze zich prettig bij voelen.

Geweld en veiligheid

Ook in Nederland ervaren veel mensen geweld, in relaties, thuis en op straat. Veel teveel vrouwen en lhbtqia+personen worden slachtoffer van  geweld. Mannen zijn het vaakst pleger, ook van geweld tegen andere mannen en tegen zichzelf. Geweld is sterk verbonden met rigide opvattingen over mannelijkheid.

Seksuele diversiteit

Lhbtqia+-emancipatie is ook in Nederland nog niet voltooid. Homo-, bi-en transfobie hangen sterk samen met ideeën over mannelijkheid en wanneer iemand  ‘een echte man’  is. Scheldwoorden worden gebruikt om mannen te straffen als ze te vrouwelijk zijn. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Als mannelijkheidsnormen ruimer worden profiteert iedereen daarvan.

Seksualiteit

Gendernormen over seksualiteit staan centraal in problemen als seksualisering, pornoficatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Om die problemen op te lossen moet er meer gebeuren dan mensen leren grenzen aan te geven en te accepteren. Seksuele vorming moet aandacht hebben voor gendernormen en de gevolgen daarvan, en mensen leren te ontdekken wat ze zelf prettig vinden.