Trotse Zonen Trotse Vaders

TrotseZonenTrotseVaders – Ben je de vader die je wilt zijn?

TrotseZonenTrotseVaders is een methodiek waarmee professionals de betrokkenheid tussen vaders en zonen versterken. Vaders worden zich bewust van het belang van hun rol als opvoeder en rolmodel. Zonen worden gestimuleerd om na te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden. De methodiek heeft een positief effect op de schoolprestaties, het gezinsleven en het welzijn van zonen en vaders. De methodiek is voortdurend in ontwikkeling en vrij te gebruiken door alle professionals die met vaders en zonen werken.

De methodiek van TrotseZonenTrotseVaders is vastgelegd in een handboek. Hiermee kunnen professionals in de jeugdzorg, en ook in onderwijs, welzijn en jongerenwerk, hun voordeel doen. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer de ervaringen die met het handboek worden opgedaan ook weer worden gedeeld, zodat het werken met vaders en zonen op een steeds hoger niveau ontwikkeld kan worden.

Het project TrotseZonenTrotseVaders werd derde bij de uitreiking van de Participatieprijs 2014.

TrotseZonenTrotseVaders is ontwikkeld door Jens van Tricht in samenwerking met Stichting P=P.

TrotseZonenTrotseVaders is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het Oranje Fonds en ZonMW en praktische samenwerking met Cardea, Praktijkschool Westfriesland en De Utrechtse School. Movisie speelde een belangrijke rol in het vastleggen van de methodiek in het handboek.

TrotseZonenTrotseVaders is in de praktijk mede ontwikkeld door enthousiasme en inzet van Michel van Pomeren, Evert Wiebenga, Isodoor Jonker, Ralph Schreinemachers en Charles Serviss.