Vacature Manager Financiën en Organisatie (bedrijfsvoerder) van stichting Emancipator (16 uur p/w)

Meer informatie via info@emancipator.nl | Reageren voor 1 februari 2021 | Brief en cv sturen naar info@emancipator.nl

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Mannenemancipatie biedt zicht op nieuwe oplossingsmogelijkheden voor uiteenlopende maatschappelijke en emancipatievraagstukken op het gebied van Arbeid & Zorg, Geweld & Veiligheid, Relaties & Seksualiteit en Gender & Diversiteit. Door traditionele en beperkende opvattingen over mannelijkheid te bevragen en te verruimen bieden we jongens en mannen de kans om hun menselijk potentieel te ontwikkelen en deel van de oplossing te worden voor deze vraagstukken. Emancipator zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het bevorderen van zorgzame mannelijkheid en het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid. We stimuleren jongens en mannen om te kiezen voor betrokken vaderschap en om zorg als een serieuze optie voor de invulling van hun leven te zien. En we vragen jongens en mannen om zich uit te spreken en in te zetten tegen geweld, bijvoorbeeld door workshops te geven of activiteiten te organiseren, een blog te schrijven of zichtbaar te zijn als ambassadeur. Mannenemancipatie draagt bij aan betere levens voor jongens en mannen en aan een betere wereld voor iedereen.

Emancipator is een jonge, kleine, idealistische organisatie, opgericht in 2014, bestaand uit drie betaalde krachten en een groot en groeiend netwerk van betrokken vrijwilligers, partnerorganisaties en ondernemers.

Welke betrokken en enthousiaste Manager Financiën en Organisatie/Bedrijfsvoerder (16 uur p/w) helpt Stichting Emancipator de toekomst in?

Na 7 jaren pionieren is Emancipator toe aan consolidatie. Voor het professionaliseren van onze financiële en organisatorische bedrijfsvoering zoeken we versterking van het team per 1 maart 2021.

We verwelkomen sollicitaties van mensen met alle achtergronden en mensen uit anderszins gemarginaliseerde groepen worden nadrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren.

Plaats binnen de organisatie

De manager F&O valt onder en rapporteert aan de directeur/bestuurder. De manager F&O geeft leiding aan de medewerkers van Emancipator en schept de voorwaarden voor hun werk, en heeft daarmee een ondersteunende maar centrale plek in de organisatie.

Doel van de functie

De manager F&O draagt bij aan de professionalisering van de organisatie en haar interne processen, ontlast en ontzorgt de directeur/bestuurder en het team, en schept de financiële en organisatorische voorwaarden en kaders voor de werkzaamheden van het team.

Het is een zelfstandige functie gericht op goed financieel beheer en een financieel gezonde bedrijfsvoering. De manager F&O zorgt voor kloppende jaarcijfers, het aanvragen en afwikkelen van projecten bij subsidieverstrekkers, het vinden van additionele gelden ten behoeve van lopende en nieuwe projecten, en het efficiënt organiseren van interne processen.

De functie

De manager F&O

 • is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding van de organisatie en bestiert de financiële strategie:
  • opzetten/aanpassen van huidige begroting en controlesysteem
  • ontwikkelen van een werkbaar beheersysteem
  • ontwikkelen offerteformat voor opdrachten
 • is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve organisatie en fungeert hierin als aanspreekpunt voor administratiekantoor, accountants, directeur-bestuurder en het team
 • is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van fiscaal-juridische zaken met betrekking tot projecten en organisatie van Emancipator
 • voert personeelsbeleid uit:
  • nieuwe medewerkers werven
  • personeelsadministratie beheren en uitvoeren
  • contracten opstellen
 • werkt mee aan fondsenwerving:
  • meerjarenbeleidsplan (mede)schrijven met de nadruk op de beheerkant
  • aanvragen doen
  • kansen verkennen en verzilveren
 • is verantwoordelijk voor office management, en daarbij bereid ad hoc huis-, tuin- en keukenwerkzaamheden op te pakken
 • is in staat de vertaalslag te maken van cijfers en budgetten naar de praktijk, van de taal van management en financiën naar de taal van het team en de uitvoering
 • is in grote lijnen op de hoogte van het werk van Emancipator in lopende projecten en in staat daarin overzicht te bewaren, biedt structuur aan en schept de voorwaarden voor dat werk, en ondersteunt daarmee de andere medewerkers
 • voelt zich als een vis in het water in een kleine dynamische organisatie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en flexibiliteit

Wat wij vragen

Twijfel je of je op alle punten aan dit profiel voldoet dan willen we je van harte uitnodigen om alsnog te solliciteren op basis van vaardigheden en ervaring waarvan jij denkt dat die jou geschikt maken voor deze functie.

 • tenminste vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in een non-profitorganisatie
 • hbo-/wo-werkniveau, relevante opleiding is een pre
 • aantoonbare ervaring met (zakelijk) management en teamleiding
 • aantoonbare ervaring met fondsenwerving, netwerk bij fondsen en overheden
 • aantoonbare ervaring met sociaal ondernemerschap
 • vertrouwd met relevante software
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
 • enthousiaste, betrokken, empathische persoon, een teamspeler, (zelf)kritisch, optimistisch, loyaal, stressbestendig
 • affiniteit met het werk en de doelen van Emancipator, bereid om zich daarin te verdiepen

Wat wij bieden

 • Aanstelling in eerste instantie voor een half jaar
 • De intentie op verlenging en eventueel uitbreiding als we daarvoor samen de mogelijkheden kunnen realiseren
 • Aanstelling als zelfstandige of in dienstverband is bespreekbaar
 • Voor deze functie hebben we budget kunnen vrijmaken voor inschaling op het niveau van schaal 10 van de CAO Sociaal werk. Dit komt neer op €2500 tot €3000 per maand inclusief BTW voor een zelfstandige
 • Aansluiting bij een hecht, bevlogen team dat door velen als een inspirerende werkomgeving wordt beschouwd in een kleine, flexibele organisatie met veel vrijheid en ruimte voor eigen input
 • De kans om lokaal, nationaal en internationaal bij te dragen aan een vernieuwende maatschappelijke beweging
 • De mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in onze thema’s

Reageren?

Emancipator streeft naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij in het team en voert daarom een voorkeursbeleid. De vacature staat open voor iedereen maar mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, mensen met een handicap of chronische ziekte en mensen uit anderszins gemarginaliseerde groepen worden nadrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren.

Meer informatie via info@emancipator.nl

Reageren voor 1 februari 2021

Brief en cv sturen naar info@emancipator.nl