Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

Wat voor jongens en mannen wil jij zien in de wereld? Emancipator daagt jongens en mannen uit meer mens te worden. Doe je mee?

Emancipator zoekt een ervaren Voorzitter voor de Raad van Toezicht (vrijwilligersfunctie)

Mannenemancipatie: Wat voor jongens en mannen willen we zien in de wereld?

Veel maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken hebben te maken met de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving, en met de veranderende opvattingen en gedragingen t.a.v. mannelijkheid. Emancipator is de Nederlandse organisatie die door mannenemancipatie bijdraagt aan een betere wereld. Onder het motto ‘Be the (hu)man you wish to see in the world’ dagen we jongens en mannen om mannelijkheid te bevragen, te verruimen en te transformeren. We gaan ervan uit dat iedereen erbij te winnen heeft als mannen meer mens mogen worden.

Mannenemancipatie creëert nieuwe oplossingsmogelijkheden voor uiteenlopende maatschappelijke en emancipatievraagstukken op het gebied van Arbeid & Zorg, Geweld & Veiligheid, Relaties & Seksualiteit en Gender & Diversiteit. Mannenemancipatie biedt jongens en mannen de kans om hun menselijk potentieel te ontwikkelen en deel van de oplossing te worden voor deze vraagstukken. Mannenemancipatie draagt bij aan betere levens voor jongens en mannen en aan een betere wereld voor iedereen.

Emancipator komt voort uit en is actief lid van de wereldwijde MenEngage Alliantie, waarin honderden organisaties en duizenden professionals miljoenen jongens en mannen weten te betrekken bij emancipatie. Gendertransformatief werken en intersectioneel feminisme zijn belangrijke uitgangspunten van deze wereldwijde beweging die garant staat voor verbinding, inspiratie en inclusiviteit.

Emancipator is een jonge, kleine, idealistische organisatie, opgericht in 2014, bestaand uit vier betaalde krachten en een groot en groeiend netwerk van betrokken vrijwilligers, partnerorganisaties en ondernemers. Emancipator streeft naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij in haar team en voert daarom een voorkeursbeleid. De vacature staat open voor iedereen, en mensen die te maken hebben met racisme, validisme, en andere vormen van marginalisatie worden nadrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren.

Inleiding

De Raad van Toezicht van Emancipator zoekt een ervaren voorzitter. Emancipator is na jaren pionieren nu toe aan consolidatie en professionalisering. In de hele organisatie worden hiervoor momenteel stappen gezet. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en wil de informele sfeer die de samenwerking kenmerkt behouden. Tegelijkertijd heeft de Raad van Toezicht ook behoefte aan reflectie op de mogelijkheden om het eigen functioneren te verbeteren. De Raad van Toezicht komt 5 keer per jaar bijeen – online of op het kantoor van Emancipator in Amsterdam. De vergaderingen vinden steeds ’s avonds plaats. We streven er daarnaast naar om 1 maal per jaar een beleidsmiddag met en voor de Raad van Toezicht te organiseren. Emancipator zet zich nadrukkelijk in voor een inclusieve samenleving en wil graag dat de Raad van Toezicht deze inclusiviteit weerspiegelt.

Wie zoeken we?

Twijfel je of je op alle punten aan dit profiel voldoet dan willen we je van harte uitnodigen om toch te solliciteren op basis van vaardigheden en ervaring waarvan jij denkt dat die jou geschikt maken voor deze functie.

  • Ervaren voorzitter
  • Teamspeler
  • Relevant netwerk
  • Affiniteit met de thema’s van Emancipator
  • Ervaring in het veld van fondsen, emancipatie/diversiteit/inclusie, advocacy & lobby, legal, overheden

Wat wij bieden

  • Een waardevolle vrijwilligersfunctie bij een in meerdere opzichten vernieuwende organisatie in een zeer relevant en zich steeds ontwikkelend maatschappelijk werk-, speel- en krachtenveld
  • Een prettige informele samenwerking binnen de Raad van Toezicht en met de directeur-bestuurder
  • De kans om bij te dragen aan een vernieuwende maatschappelijke beweging op zowel lokaal, nationaal en internationaal vlak
  • De mogelijkheid tot persoonlijke verdieping in onze thema’s
  • Op onregelmatige basis lekker samen eten of gewoon koek en chocola bij de koffie en thee

Reageren

Emancipator streeft naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij in het team en voert daarom een voorkeursbeleid. De vacature staat nadrukkelijk open voor iedereen. Mensen die te maken hebben met racisme en andere vormen van marginalisatie worden speciaal aangemoedigd om te solliciteren.

In je sollicitatie hopen we iets te horen over je persoonlijke visie op mannenemancipatie en je professionele visie op het toezichthouderschap.

Reageren tot uiterlijk zondag 9 januari 2022 via rvt@emancipator.nl.