Stagiairs cultureel maatschappelijke vorming HvA

Amsterdam

Voltijd  en deeltijd voor WIN-O opdracht en/ of een programma-opdracht.

Wij hebben plaats voor een (aantal) initiatiefrijke en zelfstandig werkende stagiair(e)s die het leuk vinden een dynamische en pionierende organisatie te helpen ontwikkelen. Er is helaas geen mogelijkheid tot een stagevergoeding.

Emancipator

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie die vanuit Amsterdam lokaal, landelijk en internationaal opereert. Bij mannenemancipatie gaat het enerzijds over de bijdrage die jongens en mannen leveren aan de emancipatie van meisjes en vrouwen, anderzijds over wat ze daar zelf bij te winnen hebben. Hierbij worden onder andere de volgende thema’s uitgewerkt: arbeid en zorg, geweld en veiligheid, relaties en seksualiteit en gender diversiteit. Mannenemancipatie bestrijkt vele maatschappelijke domeinen en in elk geval onderwijs, welzijn, arbeidsmarkt, hulpverlening en justitie. Diversiteit tussen mannen en vrouwen onderling is hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt.

Tot de doelgroep van Emancipator behoren in eerste instantie professionals en organisaties die met jongens en mannen (willen) werken of met hen te maken hebben. Daarnaast bereikt Emancipator met specifiek aanbod ook jongens en mannen te bereiken die zich met emancipatie bezig (willen) houden.

De cultuur van onze organisatie is informeel en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Belangrijk is dat medewerkers zich thuis voelen in een pionierende, zich ontwikkelende en veranderende omgeving, en dat ze graag een bijdrage willen leveren aan het neerzetten van zowel een succesvol project als een goed functionerende organisatie. Daarnaast vragen we van stagiaires dat ze zich inhoudelijk bij het thema betrokken voelen en dit in hun werk actief zullen uitdragen.

Emancipator beschikt over een groot en interessant netwerk van professionals, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die zich inzetten voor emancipatie van jongens, mannen, meisjes en vrouwen.

Op dit moment is Emancipator actief in de volgende projecten:

 • White Ribbon Campagne (mannen spreken zich uit tegen geweld tegen vrouwen)
 • IMAGINE (workshops over mannelijkheid en het voorkomen van geweld)
 • Werk.En.De.Toekomst (doorbreken stereotype beeldvorming op de arbeidsmarkt en in het onderwijs)
 • MenEngage (internationaal netwerk van organisaties die jongens en mannen betrekken bij emancipatie)
 • Alliantie Genderdiversiteit (Nederlands netwerk van organisaties die zich inzetten om opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid te verruimen)

Takenpakket

Emancipator heeft plek voor één of meer gemotiveerde en zelfstandige stagiairs die in de organisatie willen meewerken aan onder andere:

 • Organisatie van bijeenkomsten
 • Werving van deelnemers
 • Verslaglegging
 • Bijwonen en notuleren van vergaderingen
 • Voorlichting
 • Communicatie
 • Ondersteuning van de organisatie

Het precieze takenpakket spreken we graag op maat af.

De taken en activiteiten zijn vorm te geven als ‘Werken in een Organisatie’ en/of ‘Cultureel Maatschappelijk Onderzoek’. We maken hierover graag afspraken op maat met de betreffende stagiair(e)s.

Profiel

 • Enthousiast over het onderwerp mannenemancipatie en/of bereid zich hierin te verdiepen
 • Flexibel, initiatiefrijk, zelfstandig en ondernemend
 • Communicatief
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands
 • Zakelijk en punctueel
 • Organisatorisch en samenwerkend vermogen

Gezien de doelstellingen van de organisatie en de huidige samenstelling van het team worden kandidaten met een biculturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Reageren

Stuur je sollicatiebrief, (beknopt) stageplan en je CV naar jobs@emancipator.nl t.a.v. Jens van Tricht.