Vader zoekt Verlof – drie argumenten waarom vaders meer verlof verdienen

Vaders van nu willen hun kinderen vanaf de geboorte verzorgen, zien opgroeien en opvoeden. Het beperkte Nederlandse vaderschapsverlof geeft vaders echter een valse start. Daarom werd afgelopen vaderdag  de campagne ‘Vader Zoekt Verlof’ gelanceerd. Met verhalen van (toekomstige) vaders die er willen zijn voor hun kind en zeggen: vijf dagen verlof is niet genoeg!

Dat Nederland het slecht doet in vergelijking met de rest van Europa wat betreft vaderschapsverlof, weten we inmiddels wel. Maar waarom zouden wij in Nederland een uitgebreider vaderschapsverlof in willen voeren? Emancipator zet drie argumenten op een rijtje.

  1. Het huidige beleid benadeelt mannen.

Het huidige beleid  ontmoedigt vaders om een zorgende taak op zich te nemen in de eerste jaren van hun kind. Dit bevestigt traditionele rolpatronen: moeders zorgen voor de kinderen, niet vaders. Zo wordt de traditionele opvatting over mannelijkheid- die niet geassocieerd is met zorgzaamheid- in stand gehouden en wordt een boodschap gestuurd naar mannen dat hun zorgzaamheid minder gewaardeerd wordt dan hun kostwinnerschap. Dit terwijl veel mannen graag actief betrokken zijn bij de zorg van hun kind(eren). Uit onderzoek van Women Inc. blijkt dat 60% van de vaders  meer tijd aan de zorg voor kinderen zou willen besteden, als praktische zaken en kosten geen rol spelen.

  1. Het huidige beleid benadeelt vrouwen

Een gelijkere verlofregeling tussen mannen en vrouwen zorgt voor een level playing field zowel op de arbeidsmarkt als in het zorgdomein. Door een langer vaderschapsverlof de norm te maken wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen – die onder andere veroorzaakt wordt doordat vrouwen parttime gaan werken zodra er kinderen komen –  verkleint. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat partners waarvan de vaders in de eerste weken na de geboorte van hun kind betrokken zijn bij de zorg, de rest van hun leven de zorg voor kinderen gelijker verdelen.

  1. Het huidige beleid benadeelt kinderen

Misschien nog wel het belangrijkste argument voor een uitgebreider vaderschapsverlof is dat betrokken vaders onmisbaar zijn in de levens van hun kinderen. Vaders zijn belangrijk voor de emotionele en intellectuele ontwikkeling van hun kinderen. Betrokken vaderschap legt de basis voor kinderen om later in hun leven positieve en vervullende relaties aan te gaan met anderen en zorgt voor een lager percentage depressies, angsten en laag-zelfbeeld voor hun kinderen. Kinderen die zien dat hun vader betrokken is in hun dagelijks leven hebben een grotere kans om later in hun leven ook zelf minder gender rigide rollen aannemen in hun eigen leven.

Wat wij willen

‘Vader zoekt Verlof’ is een samenwerking van Doetank PEER, DWARS, Emancipator FNV Jong, Jonge Democraten en Jonge Socialisten. Met deze campagne stellen we dat het niet aan de overheid zou moeten zijn om te bepalen wie primair voor de kinderen moet zorgen. Het verlofstelsel moet dan ook ruimer en flexibeler worden. Wij zetten daarom in op twintig weken betaald, flexibel inzetbaar verlof voor elke ouder, dus ook voor vaders en partner van gelijk geslacht.

Op www.vaderzoektverlof.nl zijn de verhalen te lezen van (toekomstige) vaders.

Meer informatie over vaderschapsverlof is te vinden in het factsheet vaderschapsverlof van het recent gepubliceerde handelingsperspectief.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.