Vaders onder druk: Mannenemancipatie ter preventie van huiselijk geweld

Vaders onder Druk richt zich op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling door een uitlaatklep te bieden aan Rotterdamse vaders. Daarnaast ligt de focus op het versterken van positieve gedragsalternatieven voor het omgaan met spanning.

Stereotype opvattingen in de maatschappij schrijven voor dat mannen kostwinnaar ‘horen’ te zijn, verantwoordelijk zijn voor het financieel rondkomen van het gezin, dat zij zelfstandig zijn en problemen alleen moeten oplossen, en dat mannen die hun kwetsbaarheid tonen of om hulp vragen als ‘zwak’ worden gezien.
Mede hierdoor lopen vaders vast op het gebied van werk, inkomen, schulden, relaties, opvoeding van de kinderen en hun mentale gezondheid. Door de corona-crisis liggen deze waarden en de gevolgen onder een vergrootglas, ontstaan er spanningen binnen gezinnen die kunnen leiden tot vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis maakt zich zorgen om het sterk teruggelopen aantal zelfmelders en het sterk toegenomen aantal telefoontjes van bezorgde buren. Gezinnen die het voor de crisis net redden, redden het nu niet.

Vaders onder Druk biedt een plek om stoom af te blazen, te sparren met andere mannen en hen te activeren in hun omgeving en wijk om geweld te voorkomen. Het doel van Vaders onder Druk is:

  • De thuissituatie van Rotterdamse gezinnen veiliger te maken door stress te verminderen;
  • Vaders bewust te maken van hun functie als rolmodel voor hun kinderen;
  • Vaders vroegtijdig te bereiken door een luisterend oor, informatie, raad, dialoog en training te bieden;
  • Vaders op laagdrempelige manier verwijzen naar hulpbronnen, activiteiten en hulpverlening;
  • De definitie van mannelijkheid om te buigen naar gelijkwaardigheid, waarbij de focus ligt op zorgzame kant van mannen.

In samenwerking met Dona Daria, SPIOR en SKIN-Rotterdam organiseren we verschillende activiteiten: mencave-dialogen, gentle-mens workshops en masterclasses.

Aanmelden voor de gentle-mens workshops?

Dat kan via dit aanmeldformulier, de campagne-agenda (zie de button rechts) of door een mail te sturen naar patrick.

 

Slotbijeenkomst

Rotterdamse Vaders aan het woord