“De man die ik wil zijn…” campagne!

Onze favoriete vraag bij Emancipator! Wat voor man wil jij zijn?

Wil jij een vader zijn bij wie zijn volwassen zoon kan uithuilen? Wil jij een collega zijn die zijn collega’s aanspreekt op grensoverschrijdend gedrag? Wil jij een werkgever zijn die voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaalt? Wil jij een vriend zijn die praat over zijn verdriet met zijn vrienden? Wil jij een voorbijganger zijn die iemand aanspreekt op straatintimidatie tegen een homoseksueel stel? Wil jij een bondgenoot zijn in de strijd tegen gendergerelateerd geweld?

Emancipator is gestart met de “De man die ik wil…” campagne om beweging te genereren om jongens en mannen weer meer mens te maken! Dit is niet alleen goed voor jongens en mannen, maar ook voor iedereen die met hen te maken heeft! En dat kunnen wij niet alleen. Wij kunnen dat niet zonder jou!

Wat voor man wil jij zijn?

Natuurlijk eentje die onderdeel is van onze campagne!

Vanaf 8 maart voeren wij 365 dagen campagne met ‘De man die ik wil zijn…’! Dit doen wij om een zo divers mogelijk beeld te tonen van mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie. Ons doel: de veelzijdigheid van mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie aan de wereld te tonen en zo iedereen te inspireren om zichzelf deze vraag te gaan stellen (en ernaar te gaan handelen)! Deze mensen gingen jou al voor, maar natuurlijk hebben wij jou ook nodig, vul dus het onderstaande formulier in en spreek je uit. 

Goed om te weten:

  • De foto met quote plaatsen wij op Instagram en mogelijk op onze andere social media. Indien wij de foto en/of quote voor andere media-uitingen wensen te gebruiken, nemen wij apart contact met je op. 
  • De foto die wij gebruiken, dient rechtenvrij te zijn. Idealiter is het een foto met een lichte achtergrond. 
  • Jouw contactgegevens worden uitsluitend door Emancipator gebruikt voor de communicatie rondom de campagne, tenzij anders overeengekomen. 
  • Met jouw foto en quote zet je jongens en mannen en iedereen die met hen in contact komt aan tot denken en heb je misschien wel blijvende impact op hun visie op mannelijkheid. 

Wat inspiratie nodig? Of benieuwd hoe dat man zijn nu in elkaar zit? Lees dan hieronder verder, laat je inspireren en vul dan het formulier in.

20220221 Be the (hu)man

Maximum file size: 4.19MB

Jij mag kiezen.

Jij mag zelf kiezen wat voor man je wil zijn. Mannen worden beïnvloed en beperkt door mannelijkheidsnormen: regels, verwachtingen en stereotypen die horen bij mannelijkheid. Met deze vraag hopen we je bewust te maken van die normen en hun invloed op jou, je te laten zien hoe het ook kan, en je te helpen ontdekken wie je zelf bent en wie je wil zijn.

Die gendernormen zijn niet alleen beperkend, ze zijn ook schadelijk. De precieze uitwerking en de impact ervan is voor verschillende groepen mannen heel anders. Maar de centrale boodschap is altijd hetzelfde: jongens en mannen moeten eerst en vooral een ‘echte man’ zijn. Maar iedereen heeft eigenschappen die niet in dat ideale beeld passen. Een deel van wie je bent mag je dus niet laten zien. De strijd om ‘mannelijk genoeg’ te zijn is eindeloos en onmogelijk te winnen. Dat zorgt voor veel problemen bij mannen.

Het is niet makkelijk om je ontdoen van al die regels die je al je hele leven gehoord en geleerd hebt. En als die wegvallen, wat blijft er dan eigenlijk over? Maar het geeft je ook de vrijheid om het op je eigen manier te doen en zelf te gaan ontdekken wie jij bent. Wat voor man wil je zijn als je geen ‘echte man’ meer hoeft te zijn? Wat voor mens wil je zijn als je geen man meer hoeft te zijn? En wat heb je daarvoor nodig?

En je moet kiezen.

Macht en privilege zijn ongelijk verdeeld in de wereld en mannen zijn daarin de bovenliggende partij. Verschillende groepen mannen hebben daarin heel verschillende ervaringen en belangen, samenhangend met hun verschillende identiteiten. Maar mannen als sociale groep, en dan met name witte cisgender hetero mannen, hebben in overheden, bedrijven en op straat nog altijd meer macht dan vrouwen.

Ook andere vormen van ongelijkheid hangen samen met gender en ideeën over mannelijkheid. Allerlei problemen in de wereld worden veroorzaakt door de manier waarop mannelijkheid is gedefinieerd. Dat kan en moet anders.

Alle mannen, en met name de mannen die op meerdere manieren zijn geprivilegieerd, hebben de mogelijkheid en daarmee de verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Wat voor man je wil zijn gaat niet alleen over jouzelf. De manier waarop jij man bent heeft invloed op de mensen om je heen en op de rest van de wereld. Dat je moet kiezen betekent dus ook dat ook niet kiezen een keuze impliceert: om niets te doen.

Wat voor man wil jij zijn in een wereld waarin gendergerelateerd geweld en homo-, bi- en transfobie voorkomen? Een wereld waarin sociale, economische en andere ongelijkheden steeds groter worden, waarin racisme en de realiteit van de klimaatcrisis steeds zichtbaarder worden? Hoe draag jij bij aan een betere wereld voor de volgende generaties?

Die twee kanten van de vraag – het persoonlijke en het politieke – zijn trouwens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door je zelf in je persoonlijke leven bewust te zijn van je rol en positie als man en door die rol breder in te vullen, heb je meteen invloed op de wereld om je heen.

De invloed die je hebt is ook nog eens in iedere rol en relatie anders. De vraag wat voor man jij wil zijn is dus ook steeds een andere. Wat voor vader wil jij zijn? Wat voor zoon? Wat voor buurman of collega? Kortom: wat voor mens wil jij zijn?

De man die ik wil zijn…

Wat voor mens wil jij zijn?