Toolkit ‘Menselijk Potentieel’

Een toolkit over mannelijkheid, met handvatten voor begeleiders van jongens en mannen

Emancipator en VHTO ontwikkelden in samenwerking met Stijn Schenk een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

De wereld indelen in mannen en vrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend zelfs, dat er generaties lang nauwelijks aandacht is besteed aan de gevolgen van deze strikte tweedeling. Maar die heeft meer negatieve gevolgen dan wij ons al die tijd hebben gerealiseerd. Die gevolgen werken door zowel op de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld in de vorm van een tekort aan mannen in de zorg en het onderwijs – als in het persoonlijke domein, bijvoorbeeld in de vorm van afwezige vaders, ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg, en psychologische klachten en (relationeel) geweld. De doorslaggevende invloed die ons maatschappelijke beeld van mannelijkheid daarop heeft, krijgt maar weinig aandacht. In de context van deze problematiek is deze toolkit geschreven.

De toolkit is gericht op professionals in en rond het onderwijs. We hopen docenten te inspireren om met het thema mannelijkheid aan de slag te gaan en bieden hen daarvoor informatie en handvatten. We delen expertise over onderliggende patronen en de impact daarvan, reiken materialen en methoden aan om het gesprek te helpen voeren, en bieden inspiratie om dit belangrijke thema een plek te geven in alle onderwijsjaren.

Je vindt de online versie van de toolkit hier rechts, binnenkort verschijnt hij ook in druk.

Emancipator organiseert ook trainingen om kennis te maken met de toolkit, inspiratie op te doen en ermee te leren werken in je klaslokaal, lerarenkamer of bij een ouderavond. De eerste is op 13 mei.

Trainingen

Emancipator geeft trainingen over en met de toolkit, voor docenten, ouders, en iedereen in en rond het onderwijs. Begin 2020 doen we een online pilot. Interesse in een training? Neem vrijblijvend contact op met hannah@emancipator.nl.

Op 13 mei gaven we een openbare online training, een video-opname daarvan is hier beschikbaar.

Deze toolkit werd ontwikkeld als onderdeel van de Alliantie Werk.en.de Toekomst

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.