Toolkit Talentontwikkeling van jongens

Gids voor professionals in en om het onderwijs

In 2020 lanceerden we de toolkit Talentontwikkeling van jongens, ontwikkeld door Emancipator samen met Stijn Schenk. Het is een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Download hier de online versie van de toolkit. Hij is ook verschenen in druk en gratis verkrijgbaar, ook in grote aantallen; mail naar Hannah.

Talentontwikkeling van jongens is onderdeel van de Alliantie Werk.en.de Toekomst (2018-2022)

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.