Toolkit ‘Talentontwikkeling van jongens’

Een gids voor professionals in en om het onderwijs

Emancipator ontwikkelde in samenwerking met Stijn Schenk een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Jongens willen buiten ravotten en meiden willen binnen met poppen spelen. Jongens kunnen beter rekenen en meiden hebben meer aanleg voor talen. Jongens maken rommel en meiden ruimen het graag op. Dit zijn ideeën waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Vaak worden deze verschillen, en de ongelijke behandeling die eruit voortkomt, gezien als een logisch uitvloeisel van een natuurlijk verschil. Maar is dat wel terecht? Zijn jongens en meiden echt zo verschillend?

Wij geloven dat daarin nuance nodig is. En dat we allemaal gebaat zijn bij die nuancering. De gevolgen voor vrouwen van deze ongelijke behandeling zijn vanaf de jaren ‘60 door de vrouwenbeweging onder de aandacht gebracht. Maar hoe de ongelijke behandeling ook voor jongens schadelijk is heeft bijna geen aandacht gekregen. De urgentie om daarmee aan de slag te gaan leek kleiner, want de directe gevolgen waren minder in het oog springend. Maar de impact is enorm en de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan is groot.

Deze toolkit zet uiteen waarom het belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan en geeft handvatten en richting voor interventies en aanpassingen in het onderwijs.

Je vindt de online versie van de toolkit hieronder, binnenkort verschijnt hij ook in druk. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Neem contact op via hannah@emancipator.nl.

Deze toolkit werd ontwikkeld als onderdeel van de Alliantie Werk.en.de Toekomst

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trainingen

Emancipator geeft trainingen over en met de toolkit, voor docenten, ouders, en iedereen in en rond het onderwijs. Interesse in een training? Neem vrijblijvend contact op met hannah@emancipator.nl.

Op 13 mei gaven we een openbare online training, een video-opname daarvan is hier beschikbaar.