Toolkit ‘Talentontwikkeling van jongens’

Een gids voor professionals in en om het onderwijs

Emancipator ontwikkelde in samenwerking met Stijn Schenk een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Download de online versie van de toolkit hiernaast. Hij is ook verschenen in druk en in 2020 gratis verkrijgbaar, ook in grote aantallen; mail naar Hannah.

Trainingen

Emancipator geeft trainingen over en met de toolkit, voor docenten, ouders, en iedereen in en rond het onderwijs. Een training geeft informatie over en inzicht in de werking van gender en specifiek mannelijkheid, en geeft je tools en handvatten om daar met jezelf en met anderen mee aan de slag te gaan. Bovendien biedt een training de gelegenheid om van anderen te horen hoe zij omgaan met de thema’s die in de toolkit worden behandeld. Een training is dus een waardevolle aanvulling op en ingang tot de toolkit.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op via hannah@emancipator.nl.

Op 13 mei gaven we een openbare online training, een video-opname daarvan is hier beschikbaar.

Deze toolkit werd ontwikkeld als onderdeel van de Alliantie Werk.en.de Toekomst

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.