Trainingsweekend: Wat voor man wil jij zijn? En wat voor mannen wil je zien in de wereld?

4-6 juni organiseren we een trainingsweekend voor mannen, over mannelijkheid, normen en stereotypen en wat jij kan doen om deel van de oplossing te worden. Meld je nu aan!

Wat voor man wil jij zijn?

En wat voor mannen wil je zien in de wereld? In dit trainingsweekend staan die vragen centraal.

Dit trainingsweekend gaat in brede zin over  mannelijkheid en heeft daarbij een focus op enerzijds het stimuleren van het ontwikkelen van zorg en andere traditioneel als ‘vrouwelijk’ beschouwde eigenschappen in jongens en mannen, en anderzijds het stimuleren van jongens en mannen richting studies en beroepen die traditioneel als ‘vrouwelijk’ worden beschouwd, zoals de zorg, het basisonderwijs en het huishouden.

Trainingsweekend

Het trainingsweekend gaat ten eerste over mannelijkheid en de normen, stereotypen en verwachtingen die daarbij horen. We hebben het over hoe mannelijkheid werkt en wat voor effect dat heeft op mensen, op mannen en op de samenleving als geheel. Dat gaat over ongelijkheid, over geweld, over discriminatie, en andere persoonlijke en maatschappelijke problemen en wat we daaraan kunnen en moeten doen.

Ten tweede gaat het weekend over jou: wat voor effect heeft mannelijkheid (gehad) in jouw leven? Wat zijn jouw ervaringen met mannelijkheid en hoe hebben die jou gevormd? Hoe zijn jouw relaties gevormd door gegenderde verwachtingen, van jezelf en van anderen? En hoe kan je daar verandering in brengen?

Ten derde hebben we het over wat je kan doen voor verandering. Hoe kunnen we mannenemancipatie verder verspreiden? Hoe krijgen we meer mannen mee? Hoe kunnen we echt sociale verandering bereiken? Emancipator werkt daarin als kleine organisatie samen met een groot aantal andere organisaties, professionals, beleidsmakers, activisten, jongerenwerkers, gemeentes en andere overheden, docenten, influencers, vaders, scholen, en nog veel meer. Op al die plekken proberen we onze boodschap te verspreiden. Daar kan jij bij helpen, op jouw manier. Hoe? Dat leer je tijdens het weekend.

We werken met interactieve werkvormen en oefeningen als kapstok voor gesprekken en reflectie. De groep en de gesprekken die ontstaan zijn eigenlijk het belangrijkste tijdens het weekend: over belangrijke persoonlijke onderwerpen waar mensen het vaak nog nooit eerder over hebben gehad. Juist dat is wat eerdere deelnemers life changing noemen.

Na het trainingsweekend

We hopen dat je je na het trainingsweekend wil inzetten om mannenemancipatie verder te verspreiden. Dat kan op verschillende manieren en we zullen je daar uiteraard bij begeleiden en in ondersteunen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld inzet in workshops op middelbare scholen, bijvoorbeeld op basis van de toolkit Talentontwikkeling van jongens (zie hieronder) of de IMAGINE-toolkit. Je kan ook bij de organisatie waar je werkt een praatje of workshop houden, of we kunnen je vragen om bij geïnteresseerde organisaties iets te doen, iets te vertellen in de media, iets in te brengen in een gemeenteraad wanneer daar relevante onderwerpen worden besproken, of nog iets anders.

Kortom: uitgangspunt van het trainingsweekend is dat we de Emancipator-community willen uitbreiden en verstevigen. Wees welkom!

Talentontwikkeling van jongens

In 2020 lanceerden we de toolkit Talentontwikkeling van jongens, een gids voor professionals in en rond het onderwijs vol informatie, inspiratie en concrete handvatten en tips over gender, mannelijkheid en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongens. Je vindt de toolkit hier.

Op school ontwikkelen kinderen zich tot volwassenen in de dop. Daarin worden ze sterk beïnvloed door gendernormen: wat er van hen wordt verwacht omdat ze een jongen of een meisje zijn. Docenten, ouders en ook leerlingen zelf gaan anders om met jongens dan met meisjes en hebben andere verwachtingen van hen. Dat gaat over hun persoonlijke en seksuele ontwikkeling, over de keuze voor hun vakkenpakket en later voor een vervolgopleiding, maar ook over vaak onbewuste ideeën over hun toekomst en de plaats van een carrière of kinderen daarin.

Door die impliciete beïnvloeding worden kinderen beknot in hun ontwikkeling: ze worden geacht iets te doen en te kiezen dat bij hun gender past. Wijken ze daarvan af dan worden ze daar al dan niet expliciet op afgerekend. Hun keuzes zijn dus minder vrij dan ze lijken.

Allerlei organisaties en allerlei programma’s zetten zich in om meisjes te stimuleren te kiezen voor studies en beroepen die traditioneel worden gezien als ‘mannelijk’ – van elektrotechniek tot wiskunde. Andersom, jongens stimuleren richting ‘vrouwelijke’ sectoren, gebeurt veel minder, terwijl het belang minstens zo groot is. Niet alleen omdat er juist in traditioneel ‘vrouwelijke’ beroepen een enorm tekort aan arbeidskrachten is, maar ook omdat juist jongens beperkt worden in hun keuzes en mogelijkheden. De gendernormen voor mannen zijn daarin heel duidelijk: een ‘echte man’ is eerst en vooral géén vrouw en op geen enkele manier vrouwelijk.

Een keuze voor een bepaalde studierichting of het beeld dat je hebt van je toekomst is vaak maar deels bewust: sommige richtingen zijn gewoon geen optie. Dat kan allerlei oorzaken hebben maar vaak is gender daar centraal in: iemand die als jongen is opgevoed ziet verpleegkundige waarschijnlijk niet als een mogelijk toekomstig beroep. ‘Gewoon’, omdat maar weinig mannen verpleegkundige zijn en hij daardoor zijn hele leven al dan niet onbewust heeft meegekregen dat verpleegkunde voor hem dus geen optie is. Maar daarmee doen we jongens én de verpleegkunde tekort. Het gaat er dus niet alleen om leerlingen te laten zien dat ze alles kunnen worden wat ze willen, maar ook dat ze alles kunnen willen worden.

Dit project is onderdeel van Werk.en.de Toekomst: Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Meld je aan!

20210604 Trainingsweekend WedT
Hoe heb je ons gevonden?
Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen *
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator *

In het kort

  • 4, 5, 6 juni trainingsweekend: we rekenen erop dat je er het hele weekend bij bent
  • geheel verzorgd, gratis deelname
  • voor mannen
  • we hopen dat we kunnen samenkomen, zo mogelijk met overnachtingen, zo nodig is het online
  • life changing weekend, fijne community
  • gratis deelname maar we willen graag dat je na het weekend inzetbaar bent voor Emancipator-activiteiten. Daarbij begeleiden we je uiteraard
  • verdieping in andere Emancipator-thema’s ook mogelijk, zie bijvoorbeeld IMAGINE en White Ribbon
  • aanmeldformulier onderaan deze pagina
  • voorproefje? Meld je aan voor de online training op 8 en 9 april!

Oud-deelnemers over hun ervaringen

“Dit weekend heeft me veel nieuwe inzichten gegeven, zowel persoonlijk als professioneel.”

“Indringend en confronterend. Onder de indruk van wat ik heb geleerd.”

“Heel bijzonder, vooral de persoonlijke verhalen die mensen durfden te delen. Ondanks onze verschillen bleken we veel gemeen te hebben.”

“Heeft me laten zien wat de urgentie is van het verspreiden van deze onderwerpen.”

“Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten maar het heeft me heel erg geïnspireerd.”

“Life changing.”

Heb je eerder een training of weekend bij ons meegemaakt? Dan zul je merken dat een deel van de werkvormen hetzelfde is. Desondanks geloven we er sterk in – en hebben we zelf gemerkt – dat het juist heel waardevol is om bijvoorbeeld oefeningen vaker te doen, met een andere groep en op een ander moment kunnen er weer heel andere inzichten ontstaan. Dit trainingsweekend biedt ook nog eens extra verdieping in het thema zorg. Je bent dus van harte welkom.

Lees hier meer over de
toolkit Talentontwikkeling
van Jongens