Activiteiten White Ribbon Campagne 2018: Stop Geweld Tegen Vrouwen

Trainings- en inspiratieweekend
Emancipator, Movisie, Rutgers en Doetank PEER | 9-11 nov 2018, Biezenmortel

Life-changing was het trainings- en inspiratieweekend dat plaatsvond van 9 tot 11 november in Biezenmortel. Ruim twintig diverse rolmodellen, zowel in leeftijd als achtergrond, meldden zich vrijwillig aan. Tijdens het weekend gingen we in verschillende workshops in op onderwerpen als genderstereotypering en genderongelijkheid, seksualiteit, (seksueel) geweld en consent. Deelnemers hebben ieder een eigen activiteit georganiseerd over geweld tegen vrouwen en de rol van mannelijkheid daarin, of daaraan bijgedragen – zie het overzicht hieronder. Naar aanleiding van het weekend waren we te zien en te horen in De Volkskrant, Nieuws en Co (NPO Radio 1) en 3FM Tussenuur (zie media).

BOYS WON’T BE BOYS X White Ribbon
Emancipator i.s.m. Boys won’t be boys en Bijlmer Parktheater | 2 dec 2018, Amsterdam

Op zondag 2 december hadden we een speciale White Ribbon-voorstelling van BOYS WON’T BE BOYS in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Rigide stereotype opvattingen over mannelijkheid leiden tot geweld, en daarom zijn nieuwe vormen van man-zijn nodig. Dat kan niemand beter dan de boys van BOYS WON’T BE BOYS: een zinderende theatervoorstelling over mannelijkheid, seksisme en stereotypes, een collage van talenten, en het begin van een maatschappelijke beweging. De zaal zat vol, er was lekker eten, en de voorstelling was prachtig.

Panelgesprek | Toxic masculinity: mythe of dader? Het groot kritisch gesprek
Jad Amine Zeitouni | 4 dec 2018, VU Brussel

Debatavond plus panelgesprek aan de Universiteit Brussel, met verschillende sprekers waaronder Jens Van Tricht, Mounir Samuel, Katrien Van Der Heyden. Over mannelijkheid, genderongelijkheid, emoties, vaderschap. Tachtig aanwezigen plus driehonderd keer gestreamd.

Panelgesprek | You & #metoo
Patrick Engels, studievereniging VERSOT Tilburg | 6 dec 2018, KU Tilburg

Panelgesprek/thema-avond voor studenten sociologie aan de KU Tilburg, over mannelijkheid en (seksueel) geweld, waar seksueel geweld vandaankomt en hoe we het kunnen voorkomen voor ideeën en verwachtingen over mannelijkheid te veranderen. Met bijdragen van Gerda de Vries (Feniks Tilburg), Janine Jansen (AVANS) en Jens van Tricht (Emancipator). Ca. twintig studenten aanwezig.

Documentaire | ‘One Step Together, A hundred Steps Further’
Iza Awad | 14 dec 2018, Roode Bioscoop Amsterdam

Iza maakte een korte documentaire gaat over het geweld dat vrouwen dagelijks door mannen wordt aangedaan en hoe we dat kunnen beëindigen. De documentaire is vertoond bij een event van Pink Terrorists: ‘De Queerzijde van Emancipatie’.

Clubavond | She Got Game
Ferry Bol | 8 maart 2019, PAARD, Den Haag

Feest op internationale vrouwendag, om bewustzijn te creëren over geweld tegen vrouwen specifiek in het uitgaansleven. Feesten in een relaxede, veilige omgeving voor iedereen. Met drie vrouwelijke dj’s en een vrouwelijke MC, twee dragqueens, en extra beveiliging op de dansvloer om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. I.s.m. veel Haagse clubs, waardoor #safeclubbing nu goed op de agenda staat in Den Haag.

Aftrap campagne: Emancipatielunch bij SEZO
Emancipator en SEZO | 26 nov 2018, Amsterdam

Op 26 november trapten we de White Ribbon Campagne af met een emancipatoire lunch: we gingen met het SEZO-emancipatieteam van mannencentrum Daadkracht en Vrouw en Vaart in gesprek over mannen en emancipatie en het voorkomen van geweld. Aan de hand van een workshop hebben we het gehad over mannelijkheid en vrouwelijkheid, genderstereotypen en de gevolgen daarvan, en hoe de emancipatieteams zowel mannen- als vrouwenemancipatie kunnen stimuleren.

Groepsgesprek | Geweld tegen vrouwen is een mannenzaak
Abdikarim Mohamud | 2 dec 2018, Himilo, Amsterdam

Groepsgesprek met ruim veertig mannen met een Oost-Afrikaanse achtergrond, over geweld tegen vrouwen, verschillende vormen van geweld, nationale en internationale initiatieven om het te bestrijden, de rol van cultuur en geloof, geweld in de Oost-Afrikaanse gemeenschap in Nederland, cultuurafhankelijke vormen van geweld zoals vrouwenbesnijdenis.

Groepsgespek | Seksuele intimidatie: een mannenprobleem?
Felix Kievit | 6 dec 2018, De Saffier, Utrecht

Workshop/groepsgesprek met negen huisgenoten, over mannelijkheid, machocultuur, de man box, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en seksueel geweld, de geweldsdriehoek. En hoe we al die problemen kunnen oplossen.

“Let’s talk about it”
Movisie i.s.m. R-Newt, Emancipator, Rutgers en Doetank PEER | 12 dec 2018, Dordrecht

Op 12 december waren we in Dordrecht bij Let’s talk about it. Met een panel gingen we in gesprek over grenzen, taboes en de rol van mannen en jongens in het voorkomen van geweld. Met o.a. Jens van Tricht, Gijs Hablous, Roché Blenman en Hazem Abboud, en een optreden van Dylan Anoep.

Praatgroep | Het Patriarkraakt
JW Hordijk en Thomas Hofland | 16 jan 2019, Joe’s Garage, Amsterdam

Praatgroep over seksisme in activististenkringen, hoe we zelf hebben bijgedragen aan het patriarchaat, hoe we aangeleerde giftige mannelijkheid kunnen afleren. Ruimte voor zelfreflectie en elkaar leren en steunen. Tien deelnemers, sindsdien maandelijks georganiseerd.

Workshop | Daadkracht verbreedt je horizon
Ahmed Imel | 21 maart 2019, Daadkracht, Amsterdam

Workshop voor mannen in Nieuw-West, hoofdzakelijk met een migratie-achtergrond, om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken zoals gender, mannelijkheid, intersectionaliteit, (seksueel) geweld. Zeventien deelnemers.

Praatgroep | Mannenpraat: mannelijkheid, emotie en geweld
Mik Nordkamp | 29 nov 2018, Jimmy’s Nijmegen

Praatgroep voor mannen over de beperkende en schadelijke invloeden die mannelijkheid kan hebben voor mannen en de alternatieven, de link tussen mannelijkheid en (seksueel) geweld, hoe ook ‘kleine’ dingen zoals grappen bijdragen aan een cultuur waarin seksueel geweld voorkomt, persoonlijke verhalen van een transgender man en een slachtoffer van seksueel misbruik. Twaalf deelnemers.

Themalunch ‘Seksuele weerbaarheid en preventie seksueel geweld’
Vrouw en Vaart, Nisa for Nisa, de Hippe Heks, Stadsdeel Nieuw-West en Emancipator | 3 dec 2018, Amsterdam

Op 3 december waren we bij Vrouw en Vaart in Amsterdam voor een Themalunch over seksuele weerbaarheid en de preventie van seksueel geweld. Emancipator verzorgde een workshop ‘Jongens en mannen als deel van de oplossing’. Seksueel geweld is een mannenprobleem, hoe maken we jongens en mannen deel van de oplossing? En wat hebben ze daar zelf bij te winnen?

Pubquiz | UNICEF Goede Doelen Pubquiz
Ferry Bol | 6 dec 2018, Unicef, Den Haag

Pubquiz op een groot besloten event van Unicef, met eigen werknemers en collega’s van andere goede doelen in Den Haag. Pubquizvragen over (seksueel) geweld tegen vrouwen, korte presentatie over Emancipator, White Ribbon, ambassadeurschap.

Straatinterviews
Dylan Anoep en Hazem Abboud | 12 dec 2018, Dordrecht

Dylan en Hazem gingen op straat het gesprek aan met voorbijgangers over mannelijkheid en geweld tegen vrouwen, en vroegen hen naar hun mening. Daar maakten ze een korte film van.

Debatavond | Feministische mannen, verenigt u!
Jazie Veldhuyzen | 5 feb 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Drukbezochte debatavond in Pakhuis de Zwijger over mannelijkheid, geweld tegen vrouwen en mogelijke oplossingen. Volledig verslag van Jazie hier. Uitverkochte zaal, ruim honderd stoelen.

Masterclass Toxic Masculinity: Mannen en feminisme
Redouane Amine | 17 apr 2019, HvA Amsterdam

Lezing en workshop voor studenten aan de HvA over mannen en feminisme, mannelijkheid, gender, en (seksueel) geweld, en in het algemeen maatschappelijke ongelijkheid, intersectionaliteit. Met afwisselend theorie, interactieve oefeningen, gesprekken, film. Ruim vijftig aanwezigen.