Activiteiten White Ribbon Campagne 2019: Stop Geweld Tegen Vrouwen

Speciale eenmalige gratis workshop voor LEFgozers
Rutgers, 28 november 2019

Rutgers betrekt jongens en mannen als deel van de oplossing voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Onze workshopserie LEFgozers is een mooi voorbeeld. Wil jij ook met jongens aan de slag? Maak kans op de speciale gratis workshop in het kader van #OrangeTheWorldNL. Meer informatie.

Internationale Mannendag
Emancipator, 19 november 2019

Meer.

Penis Dialogen Sexpack
Circus Engelbregt | oktober 2019 – februari 2020, Emancipator Café, Amsterdam

Biermerk met de werktitel ‘Penis Dialogen’ dat op laagdrempelige wijze de urgentie van gesprekken over mannelijkheid actueel maakt onder een brede groep mannen. Een Sexpack voor een gesprek met zes mannen waarbij de verpakking vol staat met spelregels, oneliners en ingrediënten voor goede gesprekken.

Bierviltjes tegen geweld
Fairspace | 25 nov 2020 – 10 dec 2020, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Eindhoven

Bierviltjes speciaal ontwikkeld om het gesprek aan te gaan over geweld en geweld te voorkomen. Verspreid in zestien verschillende bars in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Eindhoven. De viltjes spreken aan op ieders rol in het voorkomen van geweld.

Bijeenkomst | Niet door jou
Nachtraad Groningen | 15 jan 2020, The Student Hotel, Groningen

Bijeenkomst over (seksueel) geweld, intimidatie en discriminatie tijdens het nachtleven. Met sprekers van verschillende netwerken die zich bezighouden met veiliger uitgaan, seksuele intimidatie en gerelateerde onderwerpen.

Instavlogs | Seks Talk
Vanuit Verbinding | 12 nov 2019

Twee Instagram vlogs waarin vragen werden beantwoord met als doel het bieden van informatie over seks en seksualiteit aan mensen van islamitische komaf. Een doelgroep die lastig te bereiken is, maar waarbinnen wel een grote behoefte bestaat aan juiste informatie.

Orange Tilburg
Feniks Tilburg X Gemeente Tilburg, 3 december 2019

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg start op 3 december de White Ribbon Campagne met een bijzondere avond die in het teken staat van het betrekken van mannen bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Lees meer.

Trainingsdag | Ga d’r Eens Uit: Over beperkende mannelijkheidsnormen
en hoe je daarbuiten kunt
Doetank PEER & Emancipator | 18 januari 2020, Ede

Een volledig verzorgde trainingsdag in het bos in het teken van beperkte en beperkende mannelijkheidsnormen en de relatie van deze normen tot grenzen en geweld.

Thema-avond | Orange Tilburg
Feniks Emancipatie Expertise Centrum | 6 dec 2018, Duvelhok, Tilburg

Thema-avond voor bewustwording over de aard en omvang van geweld tegen vrouwen en dat mannen die tegen geweld zijn hier iets tegen kunnen doen.

Netwerkactiviteit | VU Amsterdam
Stichting Our Bodies Our Voice | 3 dec 2019, Amsterdam

Een bijeenkomst van studenten en docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, die zich inzetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Tijdens de activiteit zijn de studenten en docenten met elkaar in gesprek gegaan over hoe seksueel geweld kan worden voorkomen.

Bewustzijnscampagne | IT STARTS HERE
BUROBRAAK | okt 2019 – feb 2020, Amsterdam

Campagne gericht op studenten van de Amstel- en Roeterseilandcampus. Studenten gingen in gesprek over mannelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Buiten de Box Trainingsweekend
Emancipator, 11-13 oktober 2019

Mannen hebben de verantwoordelijkheid om deel te zijn van de oplossing en eraan bij te dragen dat gendernormen veranderen. Samen werken we aan een wereld zonder knellende genderhokjes en zonder geweld. Tijdens het trainingsweekend zetten we de eerste stappen. Hier meer.

Workshop en groepsgesprek | eMANciperen kun je leren!
Dylan Romeo | 11 feb 2020, café ‘t Keizertje, Leiden

Groepsgesprek en workshop over gendernormen en stereotypen. In de workshops is ingegaan op o.a. het geweldsspectrum en meningsvorming en -uiting.

Onderwijsprogramma | Veilig op Stap
VeiligStappen.nl | 6 dec 2018, oktober 2019-februari 2020, Zwolle, College Windesheim; Midden en Noord Nederland

Ontwikkeling en uitvoering van een onderwijsprogramma dat focust op het verbeteren van de veiligheid in het uitgaansleven door het teweegbrengen van positieve gedragsbeïnvloeding, vooral onder jongens en mannen.

Dialoogbijeenkomst | Onbewust ongelijke behandeling tussen meisjes en jongens
Stichting Himilo | 8 dec 2019, Mannencentrum Daadkr8, Amsterdam

Bijeenkomst over geweld tegen vrouwen voor mannen met een vluchtelingenachtergrond. Tijdens de bijeenkomst gingen deelnemers het gesprek aan over ongelijke behandeling tussen jongens en meisjes en de consequenties die hieraan verbonden zitten voor beide partijen.