White Ribbon Campagne 2017-2019: Stop Geweld Tegen Vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem

De White Ribbon Campagne 2017-2019 organiseerde Emancipator samen met partners Rutgers, Movisie en Doetank PEER.

45% procent van de Nederlandse vrouwen heeft na haar vijftiende te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, 10% heeft een verkrachting meegemaakt. Dat zijn schokkende cijfers en dit moet veranderen.

In negen van de tien gevallen van geweld tegen vrouwen is de dader een man, meestal een bekende van het slachtoffer. Gelukkig zijn de meeste mannen geen geweldpleger, maar helaas doen te veel mannen er het zwijgen toe wanneer het over geweld tegen vrouwen gaat. Veel mannen weten niet hoe vaak geweld tegen vrouwen voorkomt, of willen het niet geloven.

Mannen kunnen deel worden van de oplossing wanneer ze zich bewust worden van de omvang van het probleem, als ze zich uitspreken over hun eigen handelen en als zij met andere mannen in gesprek durven te gaan. De White Ribbon Campagne roept mannen op om het statement te onderschrijven dat ze nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen, het nooit zullen goedpraten en het nooit zullen verzwijgen.