Campagnefonds

Organiseer je een activiteit waarmee je mannen betrekt bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het White Ribbon Campagnefonds!

Jouw activiteit

Jouw activiteit staat in het teken van de vraag: Wat voor man wil jij zijn om gendergerelateerd geweld te voorkomen? Met je activiteit betrek je jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Op welke manier dan ook.

Je activiteit hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Organiseer bijvoorbeeld een filmavond, (online) gesprek met vrienden, pizza-avond, bijeenkomst met collega’s, pubquiz, presentatie, modeshow, debatavond, straatinterview, online campagne’tje, feest, thema-avond, masterclass, boekenclub, gespreksavond, thema-ontbijt, of fotoserie.

Inspiratie nodig? Bekijk wat voor activiteiten er werden georganiseerd in 2018, 2019, 2020, en 2021.

Tip: bedenk alvast een plan B voor als corona je plannen in de war schopt. En zorg uiteraard dat je je altijd aan de op dat moment geldende coronamaatregelen houdt.

Hoe werkt het?

Je doet via het formulier onderaan deze pagina een aanvraag bij het fonds. Dat kan tussen 1 augustus en 20 november. In je aanvraag laat je zien wat je gaat doen, hoe dat bijdraagt aan het betrekken van mannen bij het voorkomen van geweld, en wat je precies met het geld gaat doen.

Emancipator beoordeelt of je aanvraag binnen de voorwaarden past (zie hieronder) en beslist of je aanvraag wordt toegekend of niet, of eventueel wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Ook bekijkt een externe commissie van ervaren betrokkenen alle plannen, zij geven je tips of aandachtspunten mee. Je hoort binnen drie weken na je aanvraag van ons of we je het geld hebben toegekend.

Dan ga je aan de slag. Je organiseert je activiteit uiterlijk op 11 december 2022. Na je activiteit declareer je bij ons de kosten die je hebt gemaakt en stuur je ons een verslag en een foto. Dat doe je binnen twee weken na je activiteit en uiterlijk op 18 december 2022. Als je declaratie in orde is maken we je binnen twee weken het geld over. Als het niet haalbaar is om de kosten voor je activiteit voor te schieten kan je bij uitzondering en in overleg (een deel van) de kosten vooraf krijgen.

Je kan hier alvast het declaratieformulier bekijken (onder voorbehoud van wijzigingen).

Kleine en grote aanvragen

Kleine aanvragen: tot €100

Voor kleine aanvragen hebben we het declaratieproces versimpeld. Voor bedragen tot en met €100 hoef je alleen een simpel declaratieformulier, foto van je activiteit en foto van je bonnen te uploaden, in te vullen hoe veel mannen je bereikt hebt en een kort verslagje te schrijven.

Grote aanvragen: €100 tot €1000

Voor grote aanvragen vragen we om een wat uitgebreidere rapportage. Je dient een compleet financieel overzicht in waarin je ook cofinanciering meldt.

Aanvragen in natura

Wil je een IMAGINE-workshop, een train-de-trainer of een andere interventie van Emancipator inzetten in jouw activiteit? Voor een groep jongeren of professionals? Ook dat kan: je kan in natura workshops en trainingen bij ons aanvragen. Vul in het formulier hieronder in wat je in gedachten hebt, voor wat voor groep en hoe veel deelnemers, wanneer ongeveer en waar, dan nemen we contact met je op over de mogelijkheden.

White Ribbon Campagne

Met de White Ribbon Campagne vragen we jaarlijks aandacht voor gendergerelateerd geweld en de rol van mannen en mannelijkheid daarin, en roepen we mannen op zich uit te spreken en in actie te komen om geweld te voorkomen. Want geweld is een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. Om geweld te stoppen moeten we opvattingen over mannelijkheid veranderen. De campagne staat dit jaar in het teken van de vraag “Wat voor man wil jij zijn om gendergerelateerd geweld te voorkomen?”

Alles op een rijtje

 • Max. €1000 aanvragen, tot €100 makkelijker declareren
 • 7-9 oktober trainingsweekend – deelname is een grote pre!
 • 1 augustus – 20 november aanvraag indienen
 • binnen 3 weken: reactie op je aanvraag
 • 11 december: laatste dag voor je activiteit
 • Twee weken na je activiteit, uiterlijk 18 december: deadline verslag en declaratie
 • Bij toekenning ontvang je alle formulieren, logo’s, en verdere instructies
 • Aanvraagformulier onderaan deze pagina!

Voorwaarden voor gebruik van het fonds

Inhoud

 • Je activiteit staat in het teken van de vraag Wat voor man wil jij zijn om gendergerelateerd geweld te voorkomen? en past bij de White Ribbon Campagne. Het is erop gericht jongens en mannen deel van de oplossing te maken. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de rol van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld, door mannen op te roepen in actie te komen, door mannelijkheidsnormen te problematiseren, enzovoort.
 • Je activiteit reproduceert geen seksuele of gendernormen die mede oorzaak zijn van geweld tegen meiden en vrouwen, bijvoorbeeld een dubbele seksuele moraal, victim blaming, mannen als daders en vrouwen als slachtoffer, mannen als ridder op het witte paard, etcetera.
 • Heeft je activiteit expliciete aandacht voor kruisende ongelijkheden of intersectionaliteit dan is dat een pre voor financiering. Ook deelname aan het trainingsweekend is een pre.

Communicatie

 • In communicatie over je activiteit maak je duidelijk dat je activiteit is gefinancierd met (co)financiering van het White Ribbon Campagnefonds. Je noemt de naam en gebruikt het logo van de White Ribbon Campagne en van Emancipator.
 • Op sociale media tag je Emancipator in berichten over je activiteit, en gebruik je de hashtags #whiteribbon en #demandieikwilzijn.

Financiën

 • Je activiteit heeft geen winstoogmerk.
 • Het bedrag dat je aanvraagt staat in verhouding tot de verwachte impact van je activiteit en het verwachte bereik. We moedigen je aan om kleine, concrete activiteiten te organiseren en kleine bedragen aan te vragen.
 • Het bedrag dat op basis van je aanvraag en begroting wordt toegekend is een maximum; uiteindelijk wordt het bedrag dat je declareert uitgekeerd, niet het bedrag dat was toegekend.
 • Cofinanciering is een pre en kan ook de vorm hebben van een tijdsinvestering, van jou of een organisatie.

Verantwoording en rapportage

 • Je stuurt ons een declaratieformulier en de bewijsstukken van alle betalingen die je declareert.
 • Om de subsidie te kunnen uitbetalen hebben we de originele bonnen/facturen/betaalbewijzen (!) nodig. Als betaalbewijzen ontbreken of niet kloppen kunnen we niet uitkeren. Let op: een screenshot van je bankoverschrijving is géén betaalbewijs.
 • Als je bij je aanvraag in de begroting een vergoeding hebt opgenomen voor je eigen inzet of uren dan stuur je ons daarvoor een factuur, maar alleen na overleg met ons.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor een kloppende afrekening.
 • Je mag vrijwilligersvergoedingen uitkeren van de subsidie, mits in verhouding tot gemaakte uren, máár alleen als dat administratief klopt: met een vrijwilligersovereenkomst en een urenregistratie, en alleen organisaties kunnen vrijwilligersvergoedingen uitkeren. Vrijwilligers mogen maximaal €5 per uur ontvangen, maximaal €180 per maand en maximaal €1800 per jaar.
  Een administratief veel makkelijker alternatief is om mensen een vergoeding te geven in de vorm van een kadobon, die bon declareer je dan bij ons. Neem contact met ons op als je twijfelt.
 • Als je facturen declareert (bijvoorbeeld als je iemand hebt ingehuurd om iets voor jouw activiteit te doen en die persoon stuurt jou een factuur) zorg dan dat de naam die op de factuur staat (dus de persoon aan wie de factuur is gericht) dezelfde is als de naam van degene die het declaratieformulier indient.
 • Als je declaratieformulieren declareert (bijvoorbeeld als jij namens jouw organisatie vrijwilligers hebt ingezet die uren of gemaakte kosten declareren bij jou of je organisatie) dan hoeven de daarin gedeclareerde betaalbewijzen niet bij die declaratieformulieren te zitten: die vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Procedure

 • Je houdt je aan deze voorwaarden, aan de instructies voor declaratie, deadlines en andere afspraken.
 • Emancipator behoudt zich het recht voor om declaraties niet uit te betalen als niet is voldaan aan deze voorwaarden of aan aanvullende voorwaarden waaronder subsidie is toegezegd.
 • Emancipator en haar medewerkers kunnen zelf geen aanvraag doen bij het fonds. Mensen die als vrijwilliger of anderszins onbezoldigd bij Emancipator betrokken zijn, kunnen dat wél.

Doe een aanvraag!

In dit formulier kan je een aanvraag indienen. Lees eerst goed de voorwaarden hierboven.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hannah.

2022 WRCampagnefonds aanvraagformulier
Maximale uploadgrootte: 2.1MB
Ik heb de voorwaarden hierboven gelezen en begrepen en ga ermee akkoord
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden van Emancipator
Ik meld me aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator