White Ribbon Campagnefonds

Organiseer jij een activiteit waarmee je jongens en mannen betrekt bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, en heb je een financiële bijdrage nodig voor de uitvoering ervan? Wij kunnen je helpen met het White Ribbon-campagnefonds. Op deze pagina vind je alle informatie hoe je een aanvraag doet voor een bijdrage uit het fonds.

De eerstvolgende aanvraagdeadline is 4 april, voor activiteiten tot half juni. Daarna volgt er half oktober weer een aanvraagronde.

Doet de link het niet? Klik hier. Om het formulier te kunnen invullen moet je inloggen in een Google-account. Heb je dat niet, neem contact op.

Om te beginnen

Met White Ribbon werken we aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Doe je mee? Als je een activiteit organiseert kun je daarvoor geld aanvragen bij ons campagnefonds.

Activiteiten die worden gefinancierd uit het fonds moeten passen bij White Ribbon: je activiteit is erop gericht om mannen deel te maken van de oplossing, problematiseert (seksueel) geweld en de rol van mannen en mannelijkheid daarin, en is gendertransformatief, dat wil zeggen, reproduceert geen seksuele en gendernormen die mede oorzaak zijn van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Je activiteit hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Organiseer bijvoorbeeld een filmavond, (online) gesprek met vrienden, pizza-avond, bijeenkomst met collega’s, pubquiz, presentatie, modeshow, debatavond, straatinterview, online campagne’tje, feest, thema-avond, masterclass, boekenclub, gespreksavond, thema-ontbijt, of fotoserie. Tip: bedenk alvast een plan B voor als corona je plannen in de war schopt. En zorg uiteraard dat je je altijd aan de op dat moment geldende coronamaatregelen houdt.

Procedure

 • Zowel organisaties als individuen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het fonds. Je kunt maximaal €500 per activiteit aanvragen.
 • Je dient uiterlijk 4 april 2021 je plan in, inclusief begroting. In het plan maak je duidelijk wat je gaat doen, wanneer en waar, wie en hoe veel mensen je daarmee bereikt, hoe dat bijdraagt aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, hoe je plan aangepast kan worden als de coronamaatregelen strikter worden, en wat je precies met het geld gaat doen.
 • Wij beoordelen je plan op basis van de voorwaarden hieronder. Je krijgt uiterlijk 11 april bericht of je plan geselecteerd is.
 • Wij helpen je graag bij de werving voor je activiteit: stuur ons een linkje, foto, etc, dan zetten we die in de campagne-agenda en delen we het op onze socials.

Alle data op een rijtje

 • 4 april: deadline aanvragen
 • 11 april: reactie op je aanvraag
 • april – juni: tijd om je activiteit te organiseren
 • 20 juni: uiterlijke datum van je activiteit en deadline voor je rapportage en verantwoording

Voorwaarden

Inhoud

 • Je activiteit past bij de White Ribbon Campagne en het Deltaplan. Het is erop gericht jongens en mannen deel van de oplossing te maken. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de rol van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld, door mannen op te roepen in actie te komen, door mannelijkheidsnormen te problematiseren, enzovoort.
 • Je activiteit reproduceert geen seksuele of gendernormen die mede oorzaak zijn van geweld tegen meiden en vrouwen, bijvoorbeeld een dubbele seksuele moraal, victim blaming, mannen als daders en vrouwen als slachtoffer, mannen als ridder op het witte paard, etcetera.
 • Heeft je activiteit expliciete aandacht voor kruisende ongelijkheden of intersectionaliteit dan is dat een pre voor financiering.

Communicatie

 • In communicatie over je activiteit maak je duidelijk dat je activiteit is gefinancierd met (co)financiering van het White Ribbon Campagnefonds. Je noemt de naam en gebruikt het logo van de White Ribbon en van Emancipator, bijvoorbeeld op een webpagina, aankondiging, poster en programmaboekje. Je ontvangt de logo’s bij toekenning van de subsidie.
 • Online kan je Emancipator taggen, en de hashtags #whiteribbon of #stopgeweldtegenvrouwen gebruiken en Emancipator co-host maken van je Facebook-event. Bij toekenning van de subsidie sturen we je het logo.

Financiën

 • De campagneactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag geen winstoogmerk hebben. Commerciële bedrijven die naast hun winstgevende activiteiten ook maatschappelijke activiteiten willen ontplooien komen wel in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet financieel in balans zijn. Bij de aanvraag dient een begroting meegestuurd te worden. De aanvraag mag maximaal €500,- zijn en mag ingediend worden door zowel organisaties als individuen.
 • Het bedrag dat je aanvraagt staat in verhouding tot de verwachte impact van je activiteit en het verwachte aantal deelnemers/het bereik. We moedigen individuen en kleine en grassrootsorganisaties aan om een aanvraag te doen en geven die voorrang als er gekozen moet worden. We moedigen je aan om kleine, concrete activiteiten te organiseren en kleine bedragen aan te vragen.
 • Het bedrag dat op basis van je aanvraag en begroting wordt toegekend is een maximum; uiteindelijk wordt het bedrag dat je declareert uitgekeerd, niet het bedrag dat was toegekend.
 • Cofinanciering is een pre en kan ook de vorm hebben van een tijdsinvestering, van jou of een organisatie. Organiseer je je activiteit samen met een organisatie, of draagt een andere organisatie ook financieel bij aan je activiteit, dan vinden we het leuk als die organisatie zich ook wil aansluiten bij het Deltaplan.

Verantwoording en rapportage

 • Je stuurt ons een declaratieformulier en de bewijsstukken van alle betalingen die je declareert.
 • Als je bij je aanvraag in de begroting een vergoeding hebt opgenomen voor je eigen inzet of uren dan stuur je ons daarvoor een factuur, maar alleen na overleg met ons.
 • Om de subsidie te kunnen uitbetalen hebben we de originele bonnen/facturen/betaalbewijzen (!) nodig. Als betaalbewijzen ontbreken of niet kloppen kunnen we niet uitkeren. Let op: een screenshot van je bankoverschrijving is géén betaalbewijs.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor een kloppende afrekening.
 • Je mag vrijwilligersvergoedingen uitkeren van de subsidie, mits in verhouding tot gemaakte uren, máár zorg dat dat administratief klopt: je hebt een vrijwilligersovereenkomst nodig en alleen organisaties kunnen vrijwilligersvergoedingen uitkeren. Er is een wettelijk maximum aan het bedrag dat een vrijwilliger per uur en per maand mag ontvangen.
  Een administratief makkelijker alternatief is om mensen een vergoeding te geven in de vorm van een kadobon. Neem contact met ons op als je twijfelt.
 • Als je facturen declareert (bijvoorbeeld als je iemand hebt ingehuurd om iets voor jouw activiteit te doen en die persoon stuurt jou een factuur) zorg dan dat de naam die op de factuur staat (dus de persoon aan wie de factuur is gericht) dezelfde is als de naam van degene die het declaratieformulier indient.
 • Declareer je declaratieformulieren (bijvoorbeeld als jij namens jouw organisatie vrijwilligers hebt ingezet die uren of gemaakte kosten declareren bij jou of je organisatie) dan hoeven de betaalbewijzen niet bij die declaratieformulieren te zitten: die vallen dan onder jouw verantwoordelijkheid.

Procedure

 • Bij toekenning van de subsidie ontvang je alle documenten die je nodig hebt: declaratieformulier, logo’s om in communicatie te gebruiken, en instructies voor declaratie. Je volgt die instructies en houdt je aan deadlines en andere afspraken.
 • Aan correspondentie voorafgaand aan de daadwerkelijke beslissing van de subsidiecommissie kunnen geen rechten worden ontleend. De toekenning of afwijzing van een subsidieaanvraag wordt per e-mail meegedeeld. Over de beslissing van de subsidiecommissie wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan, is niet mogelijk.
 • De subsidie wordt achteraf uitbetaald mits aan alle voorwaarden is voldaan. Een declaratieformulier ontvang je bij toekenning van de subsidie. Na inlevering van je declaratieformulier wordt de subsidie zo snel mogelijk overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer. Als het niet haalbaar is om de kosten voor je activiteit voor te schieten kan je bij uitzondering en in overleg (een deel van) de kosten vooraf krijgen.

Hoe werkt het

Selectie, beoordeling en toekenning van aanvragen

 • Aanvragen die binnenkomen worden door Emancipator getoetst aan de basisvoorwaarden voor het fonds. Aanvragen die aan die voorwaarden voldoen worden voorgelegd aan een commissie, bestaande uit een aantal mensen die op verschillende manieren zijn verbonden aan White Ribbon en het Deltaplan (zie onder).
 • De commissie bekijkt, bespreekt en beoordeelt de aanvragen. De commissie kan aanvragen die door de eerste selectie zijn gekomen alsnog afwijzen. De commissie geeft feedback op en denkt mee over de plannen, en kan ook meehelpen in de uitvoering.
 • Emancipator verzamelt de reacties en feedback van de commissie en communiceert met de aanvragers over de beslissing en feedback. Emancipator is het aanspreekpunt voor zowel commissie als aanvragers.
 • De commissie kan beslissen een aanvraag deels of onder voorwaarden toe te kennen.

De commissie

 • De commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
 • Emancipator en haar medewerkers kunnen geen aanvraag doen bij het campagnefonds. Mensen die als vrijwilliger of op een andere manier onbezoldigd aan Emancipator verbonden zijn kunnen wel een aanvraag doen voor een zelfstandige activiteit.
 • Commissieleden kunnen wel een aanvraag doen bij het campagnefonds maar zijn niet aanwezig bij de behandeling van hun eigen aanvraag.
 • De beoordelingscommissie bestaat uit Karlijn de Blécourt (Rutgers), Laurens Kleijntjens (Feniks Tilburg), Michiel van der Padt en Felix Kievit. Vanuit Emancipator zijn Hannah Mars en Jens van Tricht bij de procedure betrokken.