Feiten en cijfers

Gendergerelateerd geweld is een enorm probleem

Vrouwen en meisjes zijn in overweldigende mate slachtoffer van geweld. Daarom hebben we het behalve over “geweld tegen vrouwen” ook over “gendergerelateerd geweld”: geweld tegen meisjes en vrouwen, en tegen lhbtqia+ personen, vanwege hun gender. Dit geweld is ook ‘gendergerelateerd’ omdat het in overweldigende mate wordt gepleegd door mannen en voortkomt uit gendernormen, en de maatschappelijke ideeën over en verwachtingen van mannen en mannelijkheid.

Geweld tegen vrouwen komt overal voor – vrijwel zeker ook in jouw omgeving. Vaak gaat het niet om een incidentele klap, maar om herhaald, ernstig en opzettelijk geweld. Deze abstracte getallen gaan over echte vrouwen. De slachtoffers kom je dagelijks tegen: in de supermarkt, op kantoor of thuis op de bank naast je.

De cijfers zijn schrijnend: vijfenveertig procent van de vrouwen heeft na haar vijftiende te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. In vijfentwintig procent van die gevallen is de dader de partner of ex-partner van het slachtoffer.

Twintig procent van de Nederlandse vrouwen is voor haar vijftiende slachtoffer geweest van seksueel geweld.

Tien procent van de Nederlandse vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt.

Eenenvijftig procent van de vrouwen in Nederland heeft het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermeden uit angst voor fysiek of seksueel geweld.

En: negen van de tien plegers van fysiek en seksueel geweld zijn mannen. Geweld is sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en normen voor mannen en mannelijkheid. Dit maakt van geweld een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. We moeten dus bij mannen beginnen om geweld te voorkomen.

Hoewel het overgrote deel van de geweldsplegers man is, is het overgrote deel van de mannen geen pleger. Juist die groep kan en moet bijdragen aan het voorkomen van geweld.

Wat verstaan we onder geweld tegen vrouwen?

Het onderzoek waar we deze cijfers op baseren definieert geweld als iemand slaan of duwen, een voorwerp naar iemand gooien, aan haren trekken, iemand slaan met een vuist of hard voorwerp, iemand schoppen, in brand steken, proberen te doen stikken of wurgen, iemand steken met een hard voorwerp of wapen, schieten met een vuurwapen, of iemands hoofd tegen iets aan slaan. Onder seksueel geweld wordt verstaan verkrachting, poging tot verkrachting, dwingen tot deelname aan seksuele handelingen, of seksuele activiteiten onder bedreiging afdwingen.

Bronnen en verder lezen

European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Luxemburg: Publications Office of the European Union. (pdf)

Renée Römkens, Tim de Jong en Hanna Harthoorn (2014). Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in de Nederlandse context. Amsterdam: Atria. (pdf)

Deze afbeeldingen zijn vrij te gebruiken als je erbij verwijst naar Emancipator, de White Ribbon Campagne en www.whiteribboncampagne.nl. We hebben ze ook in gedrukte vorm, neem contact op als je die wilt.