Jouw interventie in de menukaart

De menukaart is een verzamelplaats voor interventies die werken met mannen en jongens om (seksueel) geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door in te gaan op mannelijkheidsnormen en andere genderstereotypen en de relatie met (seksueel) geweld, grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van geweld.

Gezien de specifieke focus van het Deltaplan hebben we een aantal kaders bedacht voor interventies die we willen opnemen:

  • De interventie is gericht op het betrekken van jongens en mannen als deel van de oplossing voor geweld tegen meiden en vrouwen
  • De interventie is gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
  • De interventie zet een onbetwistbare norm neer dat (seksueel) geweld onacceptabel is
  • De interventie reproduceert geen seksuele of gendernormen die mede oorzaak zijn van geweld tegen meiden en vrouwen, bijvoorbeeld een dubbele seksuele moraal, victim blaming, mannen als daders en vrouwen als slachtoffer, mannen als ridder op het witte paard, etcetera

Met ‘interventie’ bedoelen we een workshop, training, werkvorm, methodiek, etcetera. De menukaart is bedoeld als bron waar mensen en organisaties een interventie kunnen uitzoeken om in te zetten voor hun eigen doelgroep(en). Interventies die we opnemen moeten daar dus min of meer geschikt voor zijn.

Twijfel je of jouw interventie erbij past? Neem contact op via hannah@emancipator.nl.