Alliantie Worden Wie Je Bent

School is bij uitstek de plek waar jongens en meiden hun interesses en talenten kunnen ontplooien. Samen met het onderwijsveld werkt de Alliantie ‘Worden wie je bent’ de komende vijf jaar aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen.

Van grote invloed op de veiligheid, de keuzes en het succes van meiden én jongens zijn de ideeën en verwachtingen die we als mensen (vaak onbewust) hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Als leerlingen niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid – van onbegrip tot pesten. Dit beperkt de ruimte om te onderzoeken wat bij ze past.

De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben dan meiden: ze vallen vaker uit en blijven vaker zitten. En vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities. Ook opleidings- en beroepskeuzes verlopen in Nederland nog volgens traditionelere patronen dan in andere landen van de Europese Unie. Met als gevolg dat er typische mannen- en vrouwenberoepen lijken te zijn. In bètarichtingen zijn vrouwelijke afgestudeerden ondervertegenwoordigd; in het onderwijs en de zorg werken weinig mannen.

Verschillen tussen jongens en meiden mogen er zijn, zegt ook de Onderwijsraad, maar niet als gevolg van beperkte keuzevrijheid of ongelijke kansen.

De activiteiten van de alliantie zijn gericht op verschillende doelgroepen. Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten wil de alliantie scholen, docenten, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties bereiken. Om het doel van de alliantie – gelijkheid in het onderwijs(veld) te bevorderen – over vijf jaar te behalen, is er actie nodig op elk niveau. Zo jaagt de alliantie het doorbreken van stereotypen aan bij docenten en leerlingen zelf én in de schoolomgeving.

Scholen staan er niet alléén voor. In veel sectoren wordt gevoeld dat de samenleving er profijt van zou hebben als meer mensen veilig kunnen excelleren in dat wat bij ze past. Ook de arbeidsmarkt en de overheid zijn zich er steeds meer van bewust dat er iets moet gebeuren.

Uiteindelijk moet ons onderwijs een plek zijn waarin alle leerlingen zich veilig en vrij voelen om zichzelf te zijn en te kunnen worden wie ze willen zijn.

Over de alliantiepartners

De alliantie ‘Worden wie je bent?’ bestaat uit vier alliantiepartners:

De alliantiepartners hebben elkaar gevonden en versterken elkaar op een gezamenlijke ambitie om scholen te ondersteunen om ieder kind de kans te bieden zich vrij te ontwikkelen en te ontplooien. In onze woorden: worden wie je bent. Vanuit de eerder genoemde ambitie hebben de organisaties daar afzonderlijk expertise en ervaring in opgebouwd.

Aanbod

We werken in al deze workshops op basis van de toolkit Talentontwikkeling van jongens: een gids voor professionals in en om het onderwijs. Die is hier te downloaden en ook op papier verkrijgbaar, neem contact op.

Voor leerlingen po/vo/mbo: IMAGINE YOUR FUTURE

Maar weinig meiden komen terecht in techniek of ict, en maar weinig jongens in zorg of onderwijs. Waarom is dat?

De keuzes die kinderen maken, zowel grote als kleine, worden door allerlei dingen beïnvloed. Of het jongens of meiden zijn speelt daar vaak een grote rol in, zelfs als zij of de mensen om hen heen dat niet in de gaten hebben. Daarom kiezen maar weinig jongens voor met poppen spelen of dansen, terwijl ze dat misschien wel heel leuk zouden vinden of er goed in zouden zijn. Zonde!

Wat zou er gebeuren als kinderen minder in hokjes hoeven te leven, en als hun gender en de verwachtingen die daarbij horen niet meer hun interesses, hobby’s en sporten bepaalt? Als ze gewoon kunnen kiezen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, en ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn?

We bieden deze workshops nu gratis aan. Interesse? Neem contact op via info@emancipator.nl.

Workshops voor primair onderwijs

Voor het po bieden we workshops (2-2,5 uur) waarin we met leerlingen onderzoeken waardoor hun keuzes voor hobby, sport of interesse worden beïnvloed. We bespreken wat ze zien en horen, en impliciet of expliciet leren over wat ‘voor meiden’ is of wat ‘voor jongens’, en waar: van vriendjes, ouders, televisie of sociale media. Het is een interactieve workshop met allerlei spelletjes. Aan het einde van de workshop kunnen leerlingen stereotypen herkennen en weten ze hoe die normen invloed hebben op de keuzes die ze elke dag maken.

Download de flyer po (pdf, A4)

Workshops voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Voor het vo en mbo bieden we workshops (2,5-3 uur) waarin we met leerlingen onderzoeken waardoor hun keuzes voor een vakkenpakket of beroep beïnvloed wordt. Welke vakken en
beroepen zien zij als ‘voor mannen’ of ‘voor vrouwen’? We praten met hen over waar die beelden vandaan komen, en zoeken samen naar rolmodellen die dat kunnen doorbreken. Het is een interactieve workshop met allerlei fysieke werkvormen. Aan het einde van de workshop kunnen leerlingen stereotypen herkennen en begrijpen ze hoe die normen invloed hebben op de keuzes.

Download de flyer vo en mbo (pdf, A4)

Inspiratieworkshops voor schoolteams

Hoe zorg je als leerkracht dat al jouw leerlingen dezelfde kansen krijgen, of het nu meiden zijn of jongens? Als leerkracht kun je door (kleine) handelingen het verschil maken. Jongens en meiden krijgen namelijk nu niet dezelfde kansen. Onderzoek toont aan dat onbewuste ideeën over meiden en jongens een rol spelen in het onderwijsproces. Het gevolg: grote verschillen in de school-, studie- en beroepsloopbanen van jongens en meiden en vrouwen en mannen. Jongens die minder goed presteren en vaker uitvallen, meiden die nog altijd weinig in technische beroepen belanden en er is een verhoogd risico op pestgedrag voor leerlingen die buiten de gebaande paden treden. Dat kan anders!

Leerlingen gelijke kansen en een sociaal veilige leeromgeving bieden waarin zij kunnen ontdekken wie zij willen zijn, daarvoor slaan VHTO, Stichting School & Veiligheid, Movisie en Emancipator de handen voor ineen. Samen bieden wij een inspiratieworkshop aan waarin we in een actief en inspirerend uur verkennen welke bewuste & onbewuste ideeën over meiden en jongens bestaan in de school en welke invloed die kunnen hebben op het onderwijs. Door middel van wetenschappelijk onderwijsonderzoek en actieve werkvormen creëert deze workshop bewustwording en biedt het concrete en gemakkelijke tips & tricks om jongens en meiden gelijke kansen in een sociaal veilige leeromgeving te bieden.

De workshops duren één uur, zijn gratis, bedoeld voor een (deel van een) schoolteam, op locatie in de school en voor 8-18 deelnemers.

Meld je gauw aan door te mailen naar doornkamp@vhto.nl. Ook voor vragen of afstemmen kun je mailen naar bovenstaand adres.