Workshops po/vo/mbo: Keuzes buiten de gebaande paden

Maar weinig meiden komen terecht in techniek of ict, en maar weinig jongens in zorg of onderwijs. Waarom is dat?

De keuzes die kinderen maken, zowel grote als kleine, worden door allerlei dingen beïnvloed. Of het jongens of meiden zijn speelt daar vaak een grote rol in, zelfs als zij of de mensen om hen heen dat niet in de gaten hebben. Daarom kiezen maar weinig jongens voor met poppen spelen of dansen, terwijl ze dat misschien wel heel leuk zouden vinden of er goed in zouden zijn. Zonde!

Wat zou er gebeuren als kinderen minder in hokjes hoeven te leven, en als hun gender en de verwachtingen die daarbij horen niet meer hun interesses, hobby’s en sporten bepaalt? Als ze gewoon kunnen kiezen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, en ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn?

We bieden deze workshops nu gratis aan. Interesse? Neem contact op via info@emancipator.nl.

Workshops voor primair onderwijs

Voor het po bieden we workshops (2-2,5 uur) waarin we met leerlingen onderzoeken waardoor hun keuzes voor hobby, sport of interesse worden beïnvloed. We bespreken wat ze zien en horen, en impliciet of expliciet leren over wat ‘voor meiden’ is of wat ‘voor jongens’, en waar: van vriendjes, ouders, televisie of sociale media. Het is een interactieve workshop met allerlei spelletjes. Aan het einde van de workshop kunnen leerlingen stereotypen herkennen en weten ze hoe die normen invloed hebben op de keuzes die ze elke dag maken.

Download de flyer po (pdf, A4)

Workshops voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Voor het po en mbo bieden we workshops (2,5-3 uur) waarin we met leerlingen onderzoeken waardoor hun keuzes voor een vakkenpakket of beroep beïnvloed wordt. Welke vakken en
beroepen zien zij als ‘voor mannen’ of ‘voor vrouwen’? We praten met hen over waar die beelden vandaan komen, en zoeken samen naar rolmodellen die dat kunnen doorbreken. Het is een interactieve workshop met allerlei fysieke werkvormen. Aan het einde van de workshop kunnen leerlingen stereotypen herkennen en begrijpen ze hoe die normen invloed hebben op de keuzes.

Download de flyer vo en mbo (pdf, A4)

Alliantie Worden Wie Je Bent

We bieden deze workshops aan vanuit de Alliantie Worden Wie Je Bent. Vanaf 2023 werken we samen met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat leerlingen zich vrij voelen om de
keuzes te maken die het beste bij hen passen. Genderstereotypen hebben veel invloed op die keuzes, en als leerlingen niet voldoen aan de verwachtingen die daarbij horen kunnen ze te
maken krijgen met sociale onveiligheid – van onbegrip tot pesten.

Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten bereiken we scholen, docenten, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties om met hen te werken aan sociale veiligheid en leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen, zonder beperkt te worden door genderstereotypen.

De Alliantie Worden Wie Je Bent bestaat uit VHTO, School & Veiligheid, Movisie en Emancipator en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.