Zorgende vaders, veiliger thuis

Zorgende vaders, veiliger thuisblijf logo

Wie huiselijk geweld wil bestrijden, zou moeten kijken naar de rol van de vader in het gezin, betogen Marieke Ruinaard van Blijf Groep en Hans Faddegon van Emancipator vandaag in Trouw. Een betoog voor verlengd ouderschap.

Een passage uit het artikel:
“Er is maar liefst twee derde minder geweld in gezinnen waar sprake is van gelijkwaardig ouderschap, ten opzichte van gezinnen waar vaders de beslissingen nemen. …. Het vanaf dag één betrekken van de vader bij het opgroeien en opvoeden van zijn kinderen, zorgt ervoor dat ouders in gelijke mate betrokken raken bij de zorg voor de kinderen en de beslissingen thuis. Dit draagt bij aan het creëren van een veilige thuissituatie voor kinderen: zij worden substantieel minder blootgesteld aan geweld.”

Lees hier het hele artikel ‘Zorgende vader betekent veiliger thuis’ in Trouw 30 juni 2015.