IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe

Workshops voor jongeren: nu met korting binnen Amsterdam!

De #MeToo-beweging heeft laten zien hoe groot het probleem is van geweld tegen vrouwen en meisjes. En dan hebben we nog maar het topje van de ijsberg gezien.

Er zijn zoveel meer vormen van gendergerelateerd geweld, gedrag en opmerkingen: in de media, op straat, in sportclubs, bij het uitgaan en op scholen. 33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar heeft fysiek en/of seksueel geweld ervaren. Daarom voeren we al sinds 2016 de White Ribbon Campagne. Het overgrote deel van de geweldplegers is man, maar het overgrote deel van de mannen zijn geen plegers. Juist hun potentieel moet worden benut om het geweld te stoppen. Interventies gericht op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te verkleinen. Wij zien de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen om dit probleem op te lossen.

Daarvoor zijn de IMAGINE-workshops ontwikkeld, gericht op jongens en jonge mannen: de mannen van de toekomst. Zij zitten in een fase waarin ze zichzelf ontdekken en zoek gaan naar hun positie in de samenleving, naar hun seksualiteit en naar hun invulling van ‘man zijn’.

In onze workshops gaan peer educators met hen aan de slag. We maken hen bewust van de genderstereotypen die er nu zijn en bieden hen een alternatief: een vrijheid om zelf te kiezen wat voor man zij worden en om een man te worden die als rolmodel opstaat tegen geweld.

De IMAGINE-workshops dragen bij aan de bewustwording van jongeren rond thema’s als mannelijkheid en vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit, grenzen en (seksuele) grensoverschrijding, en het voorkomen van geweld. We gaan uit van de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen. Lees hier meer over de workshops en de achtergrond van het project.

We bieden de IMAGINE-workshops aan op scholen, via het jongerenwerk, sportclubs of waar er maar een groep jongeren interesse zou hebben om met ons aan het werk te gaan. Dit is een workshop op maat, zodat die past bij de jongeren en ook in kan gaan op actuele gebeurtenissen.

De jongens en jonge mannen die hierdoor opstaan krijgen in onze campagnes een podium om hun stem te laten horen, om zich uit te spreken tegen geweld. Ook kunnen jongeren worden opgeleid tot peer educators, die ons werk helpen verspreiden.

Met de workshop zetten we jongens en jonge mannen in beweging. Maar voor een blijvende, bredere verandering op scholen, in buurten, en in heel Amsterdam, richten wij ons ook op de leerkrachten, opvoeders, ouders, mensen uit het jeugdwerk en sociale partners. Zodat zij de beweging voort kunnen zetten: aan de keukentafel, in kleedkamers, in de wijk en op scholen.

Wil jij zo’n workshop voor de jongeren waar je mee werkt? Of zou jij willen dat de school waar jouw kinderen op zitten mee gaat doen? We vertellen je graag meer over onze visie, ons werk en over hoe we samen de jongeren in beweging krijgen.

In 2019 kunnen we dankzij de Gemeente Amsterdam een beperkt aantal workshops met korting aanbieden. Maak gebruik van deze tijdelijke kans om de workshop naar jouw jongeren te halen! Interesse? Neem contact op met Patrick via imagine@emancipator.nl.