Mannenemancipatie?

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.

Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het promoten van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.

Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf, voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Zo maken we mannen meer mens.

Mannelijkheid en vrouwelijkheid
Verschil en gelijkheid
Mannenemancipatie als deel van de oplossing

Wij werken aan…

…het voorkomen van geweld

Ook in Nederland ervaren veel mensen geweld, in relaties, thuis en op straat. Veel te veel vrouwen en lhbtqia+ personen worden slachtoffer van  geweld. Mannen zijn het vaakst pleger, ook van geweld tegen andere mannen en tegen zichzelf. Geweld is sterk verbonden met rigide opvattingen over mannelijkheid.

…een eerlijke verdeling van arbeid en zorg

De waardering voor, en de verdeling van arbeid en zorg is scheef. Zorgtaken en andere onbetaalde arbeid worden gezien als vrouwentaken, betaalde arbeid is een mannendomein. Dat idee is diepgeworteld in onze samenleving. Het is goed voor vrouwen als mannen meer zorgen, en goed voor mannen als dat normaler wordt. Zo kan iedereen doen waar ze zich prettig bij voelen.

…positieve seksuele vorming

Gendernormen over seksualiteit staan centraal in problemen als seksualisering, pornoficatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Om die problemen op te lossen moet er meer gebeuren dan mensen leren grenzen aan te geven en te accepteren. Seksuele vorming moet aandacht hebben voor gendernormen en de gevolgen daarvan, en mensen leren te ontdekken wat ze zelf prettig vinden.

…een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn

Lhbtqia+-emancipatie is ook in Nederland nog niet voltooid. Homo-, bi- en transfobie hangen sterk samen met ideeën over mannelijkheid en wanneer iemand  ‘een echte man’  is. Scheldwoorden worden gebruikt om mannen te straffen als ze te vrouwelijk zijn. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Als mannelijkheidsnormen ruimer worden profiteert iedereen daarvan.