Mannenemancipatie?

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen. Mannenemancipatie gaat over de bijdrage van mannen aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia personen en over de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden. Kort gezegd: feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.

Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf, voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Emancipator werkt aan mannenemancipatie rond verschillende thema’s: geweld & veiligheid, arbeid & zorg, gender & diversiteit, en relaties & seksualiteit. Deze thema’s komen terug in onze projecten

Wil je meer weten/lezen/horen of video’s kijken over mannenemancipatie en feminisme? Kijk dan eens op onze Reader

Arbeid en zorg

Eigenlijk zou de kop van dit thema misschien wel ‘Zorg en arbeid’ moeten zijn. Want de waardering voor en de verdeling van arbeid en zorg is scheef. Zorgtaken en andere onbetaalde arbeid worden gezien als vrouwentaken, betaalde arbeid is een mannendomein. Dat idee is diepgeworteld in onze samenleving. Het is goed voor vrouwen als mannen meer zorgen, en goed voor mannen als dat normaler wordt. Zo kan iedereen doen waar ze zich prettig bij voelen.

Klik op de button links voor feiten en cijfers, zoals infographics, factsheets, publicaties en organisaties

Geweld en veiligheid

Ook in Nederland ervaren veel mensen geweld, in relaties, thuis en op straat. Veel teveel vrouwen en lhbtqia+personen worden slachtoffer van  geweld. Mannen zijn het vaakst pleger, ook van geweld tegen andere mannen en tegen zichzelf. Geweld is sterk verbonden met rigide opvattingen over mannelijkheid.

Klik op de button links voor feiten en cijfers, zoals infographics, factsheets, publicaties en organisaties.

Gender en diversiteit

Lhbtqia+-emancipatie is ook in Nederland nog niet voltooid. Homo-, bi-en transfobie hangen sterk samen met ideeën over mannelijkheid en wanneer iemand  ‘een echte man’  is. Scheldwoorden worden gebruikt om mannen te straffen als ze te vrouwelijk zijn. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Als mannelijkheidsnormen ruimer worden profiteert iedereen daarvan.

Klik op de button links voor feiten en cijfers, zoals infographics, factsheets, publicaties en organisaties.

Relaties en seksualiteit

Gendernormen over seksualiteit staan centraal in problemen als seksualisering, pornoficatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Om die problemen op te lossen moet er meer gebeuren dan mensen leren grenzen aan te geven en te accepteren. Seksuele vorming moet aandacht hebben voor gendernormen en de gevolgen daarvan, en mensen leren te ontdekken wat ze zelf prettig vinden.

Klik op de button links voor feiten en cijfers, zoals infographics, factsheets, publicaties en organisaties.