Ons werk

Emancipator werkt aan mannenemancipatie. Ons werk gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid, het stimuleren van zorgzame mannelijkheid, en het bevrijden van mannen uit traditionele mannelijkheden. Dat doen we door normen en verwachtingen van en aan mannen te transformeren. 

Kortom, we proberen anderen te overtuigen van het belang van een helder perspectief op mannenemancipatie, zodat zij ook in hun werk aan gendervraagstukken daar jongens en mannen bij betrekken. Daarvoor werken we in allerlei projecten en netwerken samen met allerlei organisaties en professionals. We verbinden organisaties en professionals aan elkaar en aan onze onderwerpen. We geven workshops en trainingen aan professionals, organisaties, bedrijven en mannen zelf. Daarnaast stimuleren we onderzoek, voeren we campagne en organiseren we allerlei bijeenkomsten en evenementen. 

Aanbod

Workshops en trainingen voor elke doelgroep

We hebben een uitgebreid aanbod aan workshops en trainingen over gender en mannelijkheid, toe te spitsen op verschillende thema’s en voor alle doelgroepen. Altijd op maat.

Projecten

White Ribbon: Mannen tegen gendergerelateerd geweld

Met White Ribbon werken we aan het betrekken van mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Onder andere met de jaarlijkse White Ribbon Campagne, tussen 25 november en 10 december, met het Deltaplan, een campagnefonds voor activiteiten van anderen, en een menukaart waar we bestaande interventies hebben verzameld.

Deltaplan

Deltaplan: Voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld

Het Deltaplan is een maatschappelijke beweging van organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Met het Deltaplan bouwen we voort op bestaande organisaties, allianties, programma’s, netwerken en interventies, zodat we samen meer impact hebben. Sluit je aan!

Werk.en.de Toekomst: Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst – een samenwerking van Atria, de Nederlandse Vrouwen Raad, VHTO en Emancipator – zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe

Tussen 2016 en 2018 ontwikkelden we met partnerorganisaties in Zweden en het Verenigd Koninkrijk de IMAGINE-toolkit. Sindsdien geven onze peer educators op basis daarvan workshops aan jongens over gender, mannelijkheid en het voorkomen van (seksueel) geweld.

EquiTeens: Promotion of gender equality and non-violent relationships for young teenagers

EquiTeens is een samenwerking tussen organisaties in Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk en Nederland. We werken aan een toolkit om onder jonge tieners gendergelijkheid te bevorderen en schadelijke genderstereotypen te bestrijden, om gendergerelateerd geweld te voorkomen.

Vaders onder Druk: Preventie van huiselijk geweld in Rotterdam

Voor Vaders onder Druk werken we samen met Dona Daria, SPIOR en Skin Rotterdam. We organiseren allerlei activiteiten voor Rotterdamse vaders om hen een uitlaatklep te bieden en hen te leren goed om te gaan met stress. Zo kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen.

Mannenberaad: Het gesprek dat niemand anders voert

Het Mannenberaad ontstond tijdens de eerste corona-lockdown, om mannen een plek te bieden waar ze laagdrempelig terechtkunnen voor raad en advies. Door kleine problemen vroeg aan te pakken kunnen we voorkomen dat ze te groot worden. Met Mannenberaad bieden we hulp zonder het hulp te noemen.

IMAGES: International Men And Gender Equality Survey

IMAGES is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de ervaringen van mannen, dat wordt gecoördineerd door de internationale organisatie Promundo. IMAGES is sinds 2009 in meer dan dertig landen uitgevoerd en heeft daar gezorgd voor belangrijke nieuwe inzichten en handvatten voor beleid en interventies. Emancipator werkt aan een Nederlands IMAGES-rapport op basis van bestaande onderzoeken naar mannen in relatie tot de verschillende IMAGES-onderwerpen.

Netwerken

MenCare Nederland: Mannen geven om zorg

MenCare is een internationale campagne voor betrokken vaderschap. In Nederland werkt Emancipator aan een netwerk van organisaties en professionals voor het stimuleren van zorgzame eigenschappen in mannen en het stimuleren van mannen richting zorg en zorgende beroepen.

MenEngage Alliance: Working with men and boys for gender equality

MenEngage is een internationaal netwerk van organisaties die werken met jongens en mannen aan gendergelijkheid. Behalve het wereldwijde netwerk MenEngage Global Alliance zijn er ook regionale en nationale netwerken. Emancipator is sinds haar oprichting in 2014 aangesloten bij MenEngage, was tot 2019 co-coördinator en is nog steeds actief in de stuurgroep van MenEngage Europe, en hostte in 2018 en 2019 het secretariaat.

CEDAW: VN-Vrouwenverdrag

In 1991 ratificeerde Nederland het CEDAW, het Vrouwenverdrag van de VN. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag monitort de implementatie daarvan in Nederland en schrijft schaduwrapportages bij de vierjaarlijkse rapportages van Nederland naar het CEDAW-comité van de VN. Emancipator is lid van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Eerder

Alliantie Genderdiversiteit (2019-2020)

De Alliantie Genderdiversiteit was een samenwerking van Doetank PEER, Rutgers, Movisie en Emancipator. Met het project brachten we tientallen Nederlandse organisaties bij elkaar die zich inzetten voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van genderstereotypen. In 2019 en 2020 organiseerden we vier brainstorms en vier kennishubs over verschillende onderwerpen rond gender.

Breaking the Cycle: Engaging men and boys for promoting gender equality and ending violence against women (2019)

Met partners uit India, Sri Lanka, Madagaskar, Samoa en Spanje werkten we aan het betrekken van mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Voor de openingsceremonie waren we in Samoa, voor een seminar bezochten we Delhi, in Nederland organiseerden we een study visit, in Sri Lanka kregen we een train-de-trainer en in Spanje sloten we het project af met een groots event.

Handelingsperspectief Mannenemancipatie (2016)

Het handelingsperspectief is een verzameling informatie, infographics en concrete handvatten en aanbevelingen voor professionals, organisaties en beleidsmakers om mannenemancipatie te bevorderen. Het handelingsperspectief is ontwikkeld als deel van het project Mannenemancipatie 2.0 (2014-2016)

Mannenemancipatie 2.0 (2014-2016)

Met het project Mannenemancipatie 2.0 werkten we aan de doorontwikkeling, versterking en facilitering van het netwerk Man 2.0, nu MenEngage NL, internationale uitwisseling van expertise en ervaringen rond mannenemancipatie, en de ontwikkeling van een handelingsperspectief mannenemancipatie voor beleidsmakers, organisaties en professionals.