Ons werk

Emancipator werkt aan mannenemancipatie: het veranderen van maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.

Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het stimuleren van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.

We verbinden organisaties, professionals en activisten aan elkaar en aan onze onderwerpen, verspreiden kennis, informatie en inspiratie over mannenemancipatie, en versterken andere spelers in het emancipatie- en mannelijkheidsveld. Door in te zetten op capaciteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering geven we professionals, activisten en mannen zelf de informatie, inspiratie en handvatten die ze nodig hebben om in hun eigen omgeving mannenemancipatie te bevorderen.

Zo werkt Emancipator als vliegwiel voor mannenemancipatie op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dat doen we in allerlei projecten en netwerken samen met partners, door trainingen en workshops op maat bij scholen, bedrijven en andere organisaties, en met publicaties over allerlei gerelateerde thema’s.

We bieden workshops en trainingen over mannelijkheid, rond verschillende thema’s en voor alle doelgroepen. Voor het primair of voortgezet onderwijs, mbo, hogescholen en universiteiten, en zowel voor medewerkers als leerlingen of studenten. En voor bedrijven en andere organisaties.

Hier vind je al onze boeken, rapporten, handreikingen, onderzoeken en toolkits. Bijvoorbeeld over werken met jongens aan het voorkomen van straatintimidatie of gendergerelateerd geweld, het betrekken van vaders bij hun kinderen, en ruimte maken voor genderdiversiteit bij tieners.

Projecten

Nationaal Actie Programma: Mannenemancipatie als deel van de oplossing

Emancipator werkt binnen het Nationaal Actie Programma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld (NAP) aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van (seksueel) geweld.

EquAlley

Met EquAlley werken we aan een toolkit voor onderwijsprofessionals om met jongeren te werken aan het voorkomen van straatintimidatie. Dat doen we samen met partners uit Spanje, Portugal, Italië en Polen, en met financiering van het Erasmus+-programma van de Europese Commissie.

Alliantie Worden Wie Je Bent

De Alliantie Worden Wie Je Bent bestaat uit VHTO, Stichting School en Veiligheid, Movisie en Emancipator en werkt samen met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen. Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten bereiken we scholen, docenten, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties om met hen te werken aan sociale veiligheid en leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen, zonder beperkt te worden door genderstereotypen.

Alliantie Politica

De Alliantie Politica werkt sinds 2023 aan het stimuleren van politieke participatie van vrouwen. De politiek is nog steeds een mannenbolwerk, niet alleen nationaal maar óók in de provincies, gemeenteraden en waterschappen. En dat is niet alleen een probleem omdat vrouwen ook mee moeten kunnen beslissen over zaken die hen aan gaan, maar ook omdat diversiteit in de politiek leidt tot betere besluitvorming.

Daarom gaan Stem op een Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad, Emancipator en WO=MEN Dutch Gender Platform in de Alliantie Politica met steun van het ministerie van OCW vanaf dit jaar aan slag om de politieke participatie van vrouwen in al hun diversiteit te stimuleren. Dat doen we door samen te werken met overheden en politieke partijen, trainingen en netwerken op te zetten voor vrouwelijk aspiranten en politici, onderzoek te doen naar barrières en te leren van landen om ons heen.

IMAGES: International Men And Gender Equality Survey

IMAGES is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de ervaringen van mannen, gecoördineerd door Equimundo. Emancipator werkt aan een Nederlands IMAGES-rapport op basis van bestaande onderzoeken naar mannen in relatie tot de verschillende IMAGES-onderwerpen.

White Ribbon Campagne: Mannen tegen gendergerelateerd geweld

Sinds 2016 organiseert Emancipator tussen 25 november en 10 december de wereldwijde White Ribbon Campagne in Nederland en roepen we jongens en mannen op om zich uit te spreken en in te zetten tegen gendergerelateerd geweld.

Grensverleggers logo

GRENSVERLEGGERS

GRENSVERLEGGERS is een maatschappelijke diensttijd-programma waarin jongeren met verschillende achtergronden samen toffe projecten opzetten, rond verschillende thema’s. Emancipator activeert en ondersteunt jongeren die een project opzetten rondom emancipatievraagstukken en seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksueel geweld

Eerdere projecten

Nijmegen: Praat Samen Over de Grens

Praat Samen over de Grens is een campagne van de gemeente voor en door Nijmeegse mannen die het gesprek willen openen over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen. Zij kijken naar hun eigen gedrag en hebben hierover een open gesprek met andere mannen. Want door het gesprek over grenzen uit de taboesfeer te halen dragen we samen bij aan een prettige sfeer en veilige stad voor meisjes en vrouwen (en eigenlijk voor iedereen). Emancipator is partner.

Be the (hu)man you wish to see in the world (2022)

Wat voor man/collega/opa/vriend/werkgever/vader/sportmaatje wil jij zijn? Met onze “Wat voor man wil jij zijn?”-campagne maken we jongens en mannen deel van de oplossing voor emancipatie in het algemeen en voor het voorkomen van geweld in het bijzonder.

Werk.en.de Toekomst: Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding (2018-2022)

Werk.en.de Toekomst – een samenwerking van Atria, de Nederlandse Vrouwen Raad, VHTO en Emancipator – zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Mannenemancipatie Rotterdam (2022)

In de tweede helft van 2022 zal Emancipator in samenwerking met Dona Daria bestaande netwerken rond mannenemancipatie in Rotterdam in kaart brengen, bij elkaar brengen, uitbreiden en versterken. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor de stad Rotterdam.

FOK ME HOKJE: Een voorstelling over gender en seksuele oriëntatie (2022)

Studio 52nd heet je welkom in het dierenrijk, waar mannelijke flamingostellen andermans eieren uitbroeden en de anemoonvismannetjes in vrouwtjes veranderen. FOK ME HOKJE is geschreven door jongeren en wordt gespeeld door professionele acteurs. Emancipator is partner.

 

HEAR ME NOW: Fototentoonstelling (2022)

HEAR ME NOW is een reizende expositie met portretten en verhalen van twaalf vrouwen én mannen die bijdragen aan de missie om het taboe te doorbreken. HEAR ME NOW biedt een begin van een gesprek over seksueel geweld. De expositie wordt ondersteund met workshops. Emancipator is partner.

EquiTeens: Promotion of gender equality and non-violent relationships for young teenagers (2020-2022)

EquiTeens is een samenwerking tussen organisaties in Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk en Nederland. We werken aan een toolkit om onder jonge tieners gendergelijkheid te bevorderen en schadelijke genderstereotypen te bestrijden, om gendergerelateerd geweld te voorkomen.

LogoAlliantieMannenemancipatieAmsterdam

Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam (2020-2022)

De Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam richt zich op het verbinden van organisaties en professionals, het versterken van deskundigheid, het agenderen van mannenemancipatie en het ontwikkelen van interventies ter bevordering van mannenemancipatie in Amsterdam.

Vaders onder Druk: Preventie van huiselijk geweld in Rotterdam (2020-2021)

Voor Vaders onder Druk werken we samen met Dona Daria, SPIOR en Skin Rotterdam. We organiseren allerlei activiteiten voor Rotterdamse vaders om hen een uitlaatklep te bieden en hen te leren goed om te gaan met stress. Zo kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen.

Mannenberaad: Het gesprek dat niemand anders voert (2020-2021)

Het Mannenberaad ontstond tijdens de eerste corona-lockdown, om mannen een plek te bieden waar ze laagdrempelig terechtkunnen voor raad en advies. Door kleine problemen vroeg aan te pakken kunnen we voorkomen dat ze te groot worden. Met Mannenberaad bieden we hulp zonder het hulp te noemen.

Nee Man! De podcast over mannelijkheid en meer (2021)

Nee Man! is een podcastserie over mannelijkheid en meer. Hosts zijn Jules de Keiser, Daniël van de Poppe en Rocher Koendjbiharie. De eerste twee seizoenen zijn in 2021 gemaakt in samenwerking met Emancipator.

Alliantie Genderdiversiteit (2019-2020)

De Alliantie Genderdiversiteit was een samenwerking van Doetank PEER, Rutgers, Movisie en Emancipator. Met het project brachten we tientallen Nederlandse organisaties bij elkaar die zich inzetten voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van genderstereotypen. In 2019 en 2020 organiseerden we vier brainstorms en vier kennishubs over verschillende onderwerpen rond gender.

Breaking the Cycle: Engaging men and boys for promoting gender equality and ending violence against women (2019)

Met partners uit India, Sri Lanka, Madagaskar, Samoa en Spanje werkten we aan het betrekken van mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Voor de openingsceremonie waren we in Samoa, voor een seminar bezochten we Delhi, in Nederland organiseerden we een study visit, in Sri Lanka kregen we een train-de-trainer en in Spanje sloten we het project af met een groots event.

Handelingsperspectief Mannenemancipatie (2016)

Het handelingsperspectief is een verzameling informatie, infographics en concrete handvatten en aanbevelingen voor professionals, organisaties en beleidsmakers om mannenemancipatie te bevorderen. Het handelingsperspectief is ontwikkeld als deel van het project Mannenemancipatie 2.0 (2014-2016)

Mannenemancipatie 2.0 (2014-2016)

Met het project Mannenemancipatie 2.0 werkten we aan de doorontwikkeling, versterking en facilitering van het netwerk Man 2.0, nu MenEngage NL, internationale uitwisseling van expertise en ervaringen rond mannenemancipatie, en de ontwikkeling van een handelingsperspectief mannenemancipatie voor beleidsmakers, organisaties en professionals.