Wie zijn wij

Kijk, dit zijn wij.

Wil je contact met een van ons? Mail naar ons algemene mailadres en je mail wordt doorgestuurd.

Team

Raad van toezicht

Netwerken

MenEngage is een wereldwijd netwerk van organisaties die werken met jongens en mannen aan gendergelijkheid. Behalve het wereldwijde netwerk MenEngage Global Alliance zijn er ook regionale en nationale netwerken. Emancipator is sinds haar oprichting in 2014 aangesloten bij MenEngage, was tot 2019 co-coördinator en is nog steeds actief in de stuurgroep van MenEngage Europe, en hostte in 2018 en 2019 het secretariaat.

CEDAW: VN-Vrouwenverdrag

In 1991 ratificeerde Nederland het CEDAW, het Vrouwenverdrag van de VN. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag monitort de implementatie daarvan in Nederland en schrijft schaduwrapportages bij de vierjaarlijkse rapportages van Nederland naar het CEDAW-comité van de VN. Emancipator is lid van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

MenCare Nederland: Mannen geven om zorg

MenCare is een internationale campagne voor betrokken vaderschap. In Nederland werkt Emancipator aan een netwerk van organisaties en professionals voor het stimuleren van zorgzame eigenschappen in mannen en het stimuleren van mannen richting zorg en zorgende beroepen.