“VOOR VERMENSELIJKING VAN DE SAMENLEVING”

David Becking
MANAKR8

“Ik strijd voor vermenselijking van de samenleving. Een gezond en realistisch beeld van mannelijkheid is nu nog een belangrijk gemis. Een cruciaal element in zeer actuele maatschappelijke thema’s zoals geestelijke gezondheidszorg, huiselijk geweld, suïcide,  partner-/kindermishandeling, werkplezier etc. etc. Ik zet me 100% in voor een gezonde toekomst.”