Jessica ondersteunt het team om ervoor te zorgen dat de kernboodschap Emancipator alle groepen mannen en jongens bereikt via een inclusieve aanpak. Hiermee houden we rekening met de verschillen en ongelijkheden tussen mannen en de privileges, machtsposities en de kwetsbaarheden die daarmee samenhangen.
Jessica liep begin 2019 stage bij Emancipator en bestiert ook het secretariaat van MenEngage Europe.