“ER IS AL VEEL BEREIKT, MAAR ER IS NOG ZOVEEL TE DOEN”

Reinier Meenhorst

Door de ogen van mijn oma, mijn moeder, collega’s, vriendinnen en geliefden heb ik ervaren dat vrijheid en gelijkheid voor vrouwen een strijd is. Er is al veel bereikt, maar er is nog zoveel te doen. In mijn overtuiging ligt er een belangrijke rol voor mannen in het verbeteren van de positie van vrouwen, in emancipatie en feminisme. Als bondgenoot van vrouwen, als ambassadeur richting andere mannen, als stem in de discours over vrouwenrechten. Zelfs uit puur eigenbelang kan ik emancipatie en feminisme aanbevelen. Als vader bijvoorbeeld. Ik deel de zorg voor mijn twee kinderen samen met hun respectievelijke moeders. Nog veel mannen zien aanwezigheid en betrokken vaderschap als een optioneel. Ik ben regelmatig getuige van de pijn die dochters daarvan hebben, maar deze mannen doen ook zichzelf tekort. Juist in de alledaagse zorg, veel meer dan bij bezoekjes aan een pretpark of bioscoop, smeed je een band met je kind. Een actieve vaderrol draagt daarnaast bij aan de verbondenheid en gelijkwaardigheid in gedeeld ouderschap met en voor je (ex-) partner, de moeder van je kind. Als mannen zich verbinden aan feminisme, kunnen we werken aan een vrijere, veiliger, gelijkwaardiger en eerlijker wereld. Voor vrouwen van nu, maar juist voor meisjes die nu opgroeien en vrouwen van morgen worden. Waaronder mijn dochter.”