“MANNENEMANCIPATIE IS VAN LEVENSBELANG”

Tom Heinrich
Gepensioneerd verpleegkundige

“Mannenemancipatie is van levensbelang voor een vreedzame, eerlijke, rechtvaardige wereld waarin ook onze kinderen opgroeien en van onze inzet afhankelijk zijn voor het welslagen hiervan.”