Amsterdam: Veilige Steden

In Amsterdam werken we in opdracht van en in samenwerking met de gemeente aan het voorkomen van gendergerelateerd geweld en straatintimidatie. We werken aan bewustwording van sleutelfiguren en actoren aanjagen die met ons samen kunnen werken aan het aanbieden aan workshops en trainingen. We geven workshops aan verschillende doelgroepen, zowel jongens en mannen als vrouwen en lhbtqia+ personen. We bieden trainingen aan aan sleutelfiguren om hen te activeren om zelf bij te dragen aan verdere bewustwording onder jongens en mannen in Amsterdam.

De afgelopen jaren hebben we bovendien samengewerkt met en bijdragen aan allerlei organisaties en projecten in Amsterdam. We bieden eenmalige workshops en kortdurende trajecten aan, maar ook langere trajecten en samenwerking. Zo trainen we nu bij het ROC van Amsterdam alle docententeams.

Wil jij ook het verschil maken in het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld en straatintimidatie in Amsterdam? Neem contact met ons op: bas@emancipator.nl.

De aanpak van gemeente Amsterdam

Amsterdam wil dat iedereen zich veilig voelt op straat en met het uitgaan, ongeacht iemands geslacht, voorkeur of religie. Geweld tegen o.a. vrouwen is onacceptabel en daarom zetten wij ons in zodat deze doelgroep zich veiliger gaat voelen.

Ambitie

Door activiteiten te organiseren ter bewustwording en preventie van het probleem hopen wij dat vrouwen zich veiliger gaan voelen in de openbare ruimte en in het uitgaansleven. Ons doel is het vergroten van de veiligheid en veiligheidsbeleving van vrouwen (en LHBTIQ+ personen) in de openbare ruimte en het uitgaansleven.

Aanpak

De meeste activiteiten en initiatieven zijn gericht op de preventieve kant van het probleem. Handhaving is eerder geprobeerd, maar niet meer haalbaar. Daarom richten we ons met name op bewustwording, kennisdeling en onderzoek. We kijken niet alleen naar de (potentiële) slachtoffers, maar ook naar daders en omstanders.

Activiteiten

Enkele activiteiten die de gemeente onderneemt zijn:

  • Buurtschouwen
  • Workshops om mannen en jongens te betrekken in het tegengaan van geweld tegen vrouwen
  • Omstanderinterventie
  • WeerbaarheidstrainingenSafer clubbing workshops

Met deze aanpak tracht de gemeente Amsterdam om problemen rond straatintimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI, en mensen met een beperking in de openbare ruimte en uitgaansgebied te voorkomen en te bestrijden.