FAQ

Klopt dat wel? Waar hebben jullie je cijfers vandaan?

Het onderzoek waar we onze meeste cijfers op baseren vind je hier.

Hoezo mannen? Niet alle mannen zijn pleger!

Klopt, gelukkig maar! De meeste plegers zijn mannen, maar de meeste mannen zijn geen pleger. Toch zijn alle mannen opgegroeid in een samenleving die bepaalde verwachtingen van hen heeft en hen bepaalde normen heeft opgelegd, en in een cultuur die geweld tegen vrouwen bagatelliseert, normaliseert en uitlokt. Ook als je zelf geen geweld hebt gepleegd ben je wel deel van die cultuur. Alle mannen kunnen en moeten eraan bijdragen dat die cultuur verandert.

Het Deltaplan richt zich specifiek op het veranderen van mannelijkheidsnormen, omdat die aan de basis liggen van geweld. Mannen moeten in actie komen. Daarom is bijvoorbeeld het trainingsweekend alleen bedoeld voor mannen, en mensen die zijn gesocialiseerd als man of op een andere manier beïnvloed worden door mannelijkheidsnormen.

Hoezo “geweld tegen vrouwen”? Mannen zijn toch ook slachtoffer van geweld door vrouwen?

Klopt. Ook mannen zijn slachtoffer van geweld door vrouwen en dat is problematisch. Geweld van vrouwen tegen mannen komt echter veel minder vaak voor dan het epidemische geweld dat vrouwen dagelijks wereldwijd door mannen wordt aangedaan.

Bovendien wordt dit argument vaak alleen gebruikt wanneer het gaat over geweld tegen vrouwen. Maar als je alleen aandacht hebt voor het probleem van geweld tegen mannen wanneer we het hebben over geweld tegen vrouwen, dan is het niet meer dan een bliksemafleider voor een onderwerp waarmee je misschien niet geconfronteerd wil worden.

Hoezo “geweld tegen vrouwen”? Lhbtqia+ personen zijn toch ook slachtoffer?

Klopt. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Geweld tegen lhbtqia+ personen is een groot probleem. In het Deltaplan focussen we daar niet expliciet op, maar doordat we ons richten op de oorzaak van geweld tegen vrouwen pakken we óók de oorzaak van geweld tegen lhbtqia+ personen aan. Strikte mannelijkheidsnormen leiden tot geweld tegen mensen die niet mannelijk (genoeg) zijn: lhbtqia+ personen en (andere) vrouwen en mannen.

Hoezo “geweld tegen vrouwen”? Mannen zijn toch ook slachtoffer van geweld door mannen?

Klopt. Ook mannen zijn slachtoffer van geweld door mannen, relatief zelfs vaker dan lhbtqia+ personen en (andere) vrouwen. In het Deltaplan focussen we daar niet expliciet op, maar doordat we ons richten op de oorzaak van geweld tegen vrouwen pakken we óók de oorzaak van ander geweld aan. Strikte mannelijkheidsnormen leiden tot geweld tegen mensen die niet mannelijk (genoeg) zijn: lhbtqia+ personen en (andere) vrouwen en mannen.

Meer vragen? Neem contact op

Mail ons via info@emancipator.nl