Mannenemancipatie

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke ideeën over mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.

Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het promoten van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.

Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf, voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Zo maken we mannen meer mens.

Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, schreef een boek over mannenemancipatie: Wat voor man wil jij zijn? Waarom mannen en feminisme elkaar nodig hebben (2023, Atlas Contact). Het verscheen eerder onder de titel Waarom feminisme goed is voor mannen (2018).

Het boek verscheen ook in het Duits, Egyptisch-Arabisch en Koreaans, en als e-book in het Engels.

Emancipator is een feministische organisatie. We werken met jongens en mannen voor gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Accountability gaat over verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Op deze pagina geven we een beeld van de dilemma’s en valkuilen in ons werk, onze uitgangspunten en principes, onze tekortkomingen en onze overwegingen daarover. Je vindt hier ook onze gedragscode.

Thema’s: Mannenemancipatie gaat over…

…het voorkomen van geweld

Ook in Nederland ervaren veel mensen geweld, in relaties, thuis en op straat. Veel te veel vrouwen en lhbtqia+ personen worden slachtoffer van seksueel of fysiek geweld of grensoverschrijdend gedrag. Mannen zijn het vaakst pleger: van geweld tegen vrouwen, tegen lhbtqia+ personen, tegen andere mannen en tegen zichzelf. Geweld is sterk verbonden met rigide opvattingen over mannelijkheid.

…een eerlijke verdeling van arbeid en zorg

De waardering voor en de verdeling van arbeid en zorg is scheef. Zorgtaken en andere onbetaalde arbeid worden gezien als vrouwentaken, betaalde arbeid is een mannendomein. Ook binnen onbetaalde en betaalde arbeid is er een sterk gegenderde divisie tussen hobby’s, studies en beroepen die worden beschouwd als ‘voor mannen’ of ‘voor vrouwen’. Dat idee is diepgeworteld in onze samenleving. Het is goed voor partners, kinderen, mannen zelf en de maatschappij als geheel als mannen meer zorgen, en het is goed voor mannen als dat normaler wordt. Zo kan iedereen doen waar ze zich prettig bij voelen.

…positieve seksuele vorming

Gegenderde normen over seksualiteit staan centraal in problemen als seksualisering, pornoficatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om die problemen op te lossen moet er meer gebeuren dan mensen leren grenzen aan te geven en te accepteren. Seksuele vorming moet aandacht hebben voor gendernormen en de gevolgen daarvan, en mensen leren te ontdekken wat ze zelf prettig vinden.

…een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn

Lhbtqia+-emancipatie is ook in Nederland nog niet voltooid. Homo-, bi- en transfobie hangen sterk samen met ideeën over mannelijkheid en wat het betekent om ‘een echte man’ te zijn. ‘Homo’ is nog altijd het meestgebruikte scheldwoord op scholen. Zulke scheldwoorden worden gebruikt om mannen te straffen als ze niet mannelijk genoeg zijn. Er moet meer aandacht en ruimte komen voor seksuele en genderdiversiteit. Als mannelijkheidsnormen ruimer worden profiteert iedereen daarvan.

…bijna alles

Dit zijn de kernthema’s waar Emancipator aan werkt. Maar mannenemancipatie gaat over nog veel meer, en haakt in op de meeste en misschien wel alle vraagstukken waar mensen en organisaties aan werken. Bijvoorbeeld gelijke kansen in het onderwijs, de klimaatcrisis, gelijke representatie en vertegenwoordiging in de politiek, maar ook racisme en andere structurele marginalisaties, dekolonisatie, economische ongelijkheid en kapitalisme hebben te maken met ideeën over mannelijkheid.

Ons verhaal

Iedereen wordt geboren als vat vol menselijke mogelijkheden. Maar we worden impliciet en expliciet gedwongen om de helft daarvan te verstoppen, en de andere helft uit te vergroten. Dat zorgt voor problemen.

Mannen en vrouwen lijken meer op elkaar dan ze van elkaar verschillen. En de onderlinge verschillen tussen mannen en tussen vrouwen zijn groter dan de het verschil tussen de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw.

We maken mannenemancipatie deel van de oplossing van allerlei maatschappelijke problemen en vraagstukken.