Samen met partnerorganisaties Status M in Kroatië, Poika in Oostenrijk en Asocijacija XY in Bosnië-Herzegovina is Emancipator betrokken bij EquiTeens, een project gericht op het bevorderen van gendergelijkheid en geweldloze relaties onder jonge tieners.

EquiTeens wil gendergerelateerd geweld tegen – en onder – jonge tieners aanpakken door gendergelijkheid te bevorderen en schadelijke genderstereotypen en -normen te bevragen.

EquiTeens richt zich op professionals en vrijwilligers die rechtstreeks werken met jonge tieners van 10 tot 15 jaar, in bijvoorbeeld jeugdorganisaties, clubs, centra of scholen. De algemene doelstelling van het project is bij te dragen aan het beëindigen van geweld tegen en onder jongeren.

Download de toolbox hier