Liefde is…voor jongens

Soort: Voorlichting
Doelgroep: Groepen jongens tussen de 13 en 17 jaar
Doel: Het boeken van vooruitgang op het gebied van kennis, vaardigheden, positieve attitudes en intenties, en het creëren van zelfvertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties en seksualiteit.
Setting: Qpido hulpverleners geven de voorlichting op de locatie die de aanvrager wenst.
Duur en kosten: De voorlichting duurt vier keer 1,5 uur. Veel gemeenten subsidiëren de voorlichting, maar zo niet dan kost het €1660.
Niveaus
: Individueel, relationeel/interpersoonlijk, institutioneel/instelling, gemeenschap.

Liefde is…voor jongens! Tijdens deze 4 voorlichtingssessies van anderhalfuur leren jongens tussen de 13 en 17 jaar hoe ze op een gezonde manier contact kunnen maken met iemand die ze leuk vinden. Hiermee wordt gedoeld op het verminderen van intimidatie of ongewenste contacten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vanzelfsprekendheid van diversiteit en accepteren van verschillen. Hiermee wordt gedoeld op minder LHBTI+ negativiteit. Jongens leren waar ze hulp kunnen zoeken en de hulpverleners hebben een signalerende taak, waardoor jongeren met opvallende uitspraken of gedragingen extra hulp aangeboden kan worden.

Met behulp van o.a. positieve rolmodellen, rollenspellen, schrijfopdrachten en discussie doen de jongens meer kennis en vaardigheden op over de onderwerpen liefde, relaties en seksualiteit en wordt er gewerkt aan een positieve attitude en intenties ten aanzien van deze onderwerpen. Ook het creëren van zelfvertrouwen om weloverwogen beslissingen te maken komt aan bod.

De thema’s die aan bod komen tijdens deze voorlichting zijn seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues, relaties en zelfbeeld.

De werkzame factoren zijn onderbouwd aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken. De uitvoering van de interventie wordt jaarlijks geëvalueerd in een procesevaluatie en aangepast waar nodig.

Qpido geeft jaarlijks met veel succes aan zo’n 1200 jongeren de Liefde is.. lessen. Naast scholen bedienen ze ook zorginstellingen waar kinderen en jongeren in residentiële zorg verblijven of op ambulante basis begeleid worden. Het lessenpakket kan door heel Nederland gegeven worden. Met sommige gemeenten zijn inkoopafspraken, als je wilt weten hoe dit binnen jouw gemeente geregeld is, neem dan contact op met Qpido. Daarnaast kunnen zij voor elke groep een offerte maken, zodat ze jongeren, ouders en professionals kunnen ondersteunen. Qpido werkt graag op maat, voel je dus vrij om contact met gen op te nemen om te overleggen over de mogelijkheden. Heb je interesse in het lespakket voor jouw school of instelling? Vul dan het formulier in dat op de website staat en Qpido neemt contact met je op.

Naam methodiek: Liefde is…voor jongens
Organisatie: Qpido/Levvel
Plaats: Amsterdam en omgeving
Contactpersoon: Esther Jalink
E-mail: info@qpido.nl
Website: https://www.qpido.nl/aanbod/voorlichting-liefde-en-seks/