Vaders van Amsterdam

Jong geleerd, is oud gedaan… Maar van wie leren wij het meeste? Wie zijn de rolmodellen in ons leven tijdens het opgroeien? Naar wie kijken wij op? Op wie willen wij lijken? En op wie juist niet?

In Amsterdam is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid, waarbij er terecht grote uitdagingen worden geconstateerd als het gaat om de ouderbetrokkenheid bij school, bij naschoolse activiteiten, bij social media en bij de buurt. Hier voor zijn vele initiatieven gestart, workshops, trainingen en campagnes. De meeste richten zich op ouders in het algemeen en bereiken daarmee vooral moeders.

Het onderzoek ‘Een vaders is meer dan 100 meesters’  benadrukt dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de emancipatie van vaders. Daarom willen wij een project starten om met mannen in verschillende stadsdelen aan het werk te gaan met het thema vaderschap.
Een intensief traject van bijeenkomsten, persoonlijke ontwikkeling, spelen, sporten, discussies, onderzoek en zelf een actieve rol aannemen, in het gezin, in de buurt en rondom school. We nemen de vaders stapje voor stapje mee, om zo samen in de leefwereld van onze kinderen te stappen.

Hiervoor is het nodig niet alleen naar buiten te kijken, naar de buurt, de school, het gezin of naar de kinderen, maar juist ook naar jezelf. Wie en hoe was jouw vader? Wat van hem wil je doorgeven? Welke cycli wil jij doorbreken? Wat voor een vader ben jij nu? En van welke andere mannen wil jij iets overnemen? Een gendertransformatieve aanpak, waarbij we kijken naar het effect van de traditionele mannelijkheidscoderingen en het effect dat zij op ons als mannen, als vaders hebben.

Aanpak:

Hierbij kiezen we voor een intersectionele aanpak, waarbij we de rijke diversiteit van mannen en vaders in onze buurten als uitgangspunt nemen. Juist door mannen met verschillende achtergronden samen te laten komen, samen in gesprek te laten gaan en samen te laten groeien, ontdekken ze welke aspecten van de beperkende traditionele coderingen universeel zijn. Waarbij die nu te vaak worden afgedaan met de opmerking ‘Zo gaat dat nou eenmaal in mijn cultuur’.
Naast universele waarden en verbindingen die we zo kunnen ontdekken is, zijn er ook de verschillen die elkaar kunnen inspireren. Bijvoorbeeld het verschil van hoe er gekeken wordt naar lichamelijk contact tussen vaders en hun kinderen. Voor sommige vaders is een handdruk met hun kind het meest intieme contact dat ze kennen, terwijl anderen eindeloos veel knuffelen.
In een reeks van bijeenkomsten geven we vaders de kans om met elkaar op onderzoek te gaan. Hierbij worden ze niet alleen door elkaar geïnspireerd en uitgedaagd, ook door experts, sleutelfiguren en organisaties in de buurt. Zij komen langs om een specifiek thema te bespreken, er een workshop over te geven, een oefening met de mannen te doen en ze opdrachten mee te geven.
Zo is dit project een podium waarop bestaande bewezen succesvolle interventies vanuit het pedagogische veld samenkomen. Voor de mannen een kans om deze te leren kennen en wie weet ook gebruik van te maken of bij aan te sluiten op hun verdere ontdekkingstocht in het vaderschap.
In het project kijken we niet alleen naar de symptomen of het aan te leren ideale beeld van vaderschap, maar gaan juist ook op zoek naar de diepere belemmeringen die de mannen tegenkomen in zichzelf en in hun omgeving. Zo zal er zeker aandacht zijn voor de druk die de vaders voelen, druk die het afgelopen jaar met de pandemie alleen maar is toegenomen. Hoe ga je om met de onzekerheid, met werkdruk, met financiële druk en hoe heeft dat invloed op jouw gezin? We dagen de groep uit om elkaar hierin te ondersteunen. Maar kunnen individuele mannen ook helpen de juiste hulp in de buurt te zoeken, bij de partners, bij het buurtteam bij het Ouder- en Kindteam.
In het gehele project worden de mannen uitgedaagd zelf een bijdrage te leveren aan het project. Door
verantwoordelijkheid te dragen voor één van de bijeenkomsten, samen met een maatje. Door samen met andere mannen een activiteit voor de kinderen te organiseren. En door gezamenlijk een mogelijk vervolg te ontwerpen om samen verder mee te gaan in de buurt, als vervolg op dit project.

Het project zal voor de zomer van 2022 starten met een pilot in Amsterdam Oost. Om na de zomer in een tweede stadsdeel in Amsterdam een project uitrollen.

In het project richten we ons op vaders van ongeveer 25-50 jaar oud, met kinderen van tussen de 6 en 18 jaar oud, zodat zij die ook actief kunnen betrekken in hun project, met hen in gesprek te gaan over het vaderschap en met en voor hen een activiteit te organiseren.

Samenwerking:

In de ontwikkeling van dit project zijn de belangrijkste partners de Ouder- en Kindteams van Amsterdam Oost, Vreedzaam Oost, Stichting Vreedzaam Nederland en Stichting Emancipator.

Overige partners die wij zeer waarschijnlijk bij het project betrekken zijn onder andere: Dynamo, Dock, Daadkr8, DeGouden Mannen, Al Fath Moskee, Elthetokerk, de Binnenwaai, El Kabir Moskee, Almareef, Assadaaka, Trias Pedagogica, Stichting Praat, Dream Support, De Dappere Dames, Life & Style, Civic, Buurtteams en Alle Kleuren Oost.
Het project is daarmee bedoeld om de mannen blijven te activeren als betrokken vaders, die aan zichzelf blijven werken, met elkaar, met ondersteuning vanuit de buurt. Die thuis, in de buurt en rond school een betrokken rol blijven spelen. Niet alleen voor het welzijn en het plezier van de kinderen. Niet alleen voor een mooier Amsterdam. Maar vooral zodat zij optimaal kunnen genieten van de mooiste rol die je in je leven kan hebben: het opvoeden van een kind.

Interesse? Of wilt u meer informatie? Mail dan naar Bas.

Eerdere Vader-projecten:

Handboek Trotse zonen, trotse vaders: