Vaderschapsverlof en Ouderschapsverlof

Vaderschapsverlof (geboorteverlof) in Nederland was en is erg minimaal. In Europa bungelde Nederland ergens onderaan, sinds 2017 hebben vaders recht op max. 5 dagen verlof. Vanaf 2020 wordt het echter beter:

Per 1 juli 2020 kunnen partners, na de eerste week geboorteverlof, tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon.

Waarom is het belangrijk dat Nederland een uitgebreider vaderschapsverlof invoert? Ten eerste ontmoedigt het huidige beleid vaders om een zorgende taak op zich te nemen in de eerste jaren van hun kind en bevestigt het beleid traditionele rolpatronen: moeders zorgen voor de kinderen, niet vaders. Ook voor vrouwen is er veel te winnen: door een langer vaderschapsverlof de norm te maken wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint, neemt de arbeidsparticipatie van vrouwen toe en is te verwachten dat seksediscriminatie bij sollicitaties af zal nemen. Maar misschien nog wel het belangrijkste argument voor een uitgebreider vaderschapsverlof is dat betrokken vaders onmisbaar zijn in de levens van hun kinderen.

Vaderschapsverlof is daarom een onderwerp dat belangrijk is binnen mannenemancipatie en daarnaast bijdraagt aan vrouwenemancipatie. Door een uitgebreidere verlofmogelijkheid laat de overheid zien dat alle ouders even belangrijk zijn in het leven van hun kinderen.

Lees meer in het Factsheet Vaderschapsverlof & Ouderschapsverlof 

Of ga naar meer info en downloads naar de pagina Bronnen Arbeid en Zorg

Infographic (situatie vanaf 2017-medio 2020)

vaderschapsverlof