Vaderschapsverlof & Ouderschapsverlof

Vaderschapsverlof in Nederland is erg minimaal. In Europa staan we onderaan met slecht 2 dagen verlof dat exclusief voor de vader om op te nemen is (met plannen van het huidige kabinet om daar 5 dagen van te maken in 2017). Waarom zouden wij in Nederland een uitgebreider vaderschapsverlof in willen voeren? Ten eerste ontmoedigt het huidige beleid vaders om een zorgende taak op zich te nemen in de eerste jaren van hun kind en bevestigt dit beleid traditionele rolpatronen: moeders zorgen voor de kinderen, niet vaders. Ook voor vrouwen is er veel te winnen: door een langer vaderschapsverlof de norm te maken wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint, neemt de arbeidsparticipatie van vrouwen toe en is te verwachten dat seksediscriminatie bij sollicitaties af zal nemen. Maar misschien nog wel het belangrijkste argument voor een uitgebreider vaderschapsverlof is dat betrokken vaders onmisbaar zijn in de levens van hun kinderen.

Vaderschapsverlof is daarom een onderwerp dat belangrijk is binnen mannenemancipatie en daarnaast bijdraagt aan vrouwenemancipatie. Door een uitgebreidere verlofmogelijkheid laat de overheid zien dat alle ouders even belangrijk zijn in het leven van hun kinderen.

Lees meer in het Factsheet Vaderschapsverlof & Ouderschapsverlof

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie