Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam

De Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam zet zich in voor meer en betere mannenemancipatie in Amsterdam. We streven naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontplooien. Mannen- en vrouwenemancipatie gaan hierbij hand in hand.

Samen met de partners in de Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam streven we ernaar om anderen te stimuleren en te faciliteren om met mannenemancipatie aan de slag te gaan.

De alliantie richt zich op het verbinden van organisaties en professionals, het versterken van deskundigheid, het agenderen van mannenemancipatie en het ontwikkelen van interventies ter bevordering van mannenemancipatie in Amsterdam. Hierin staat een integrale en holistische aanpak centraal.

“Eerlijk delen en niet slaan” – Anja Meulenbelt

Mannenemancipatie gaat volgens ons over een breed scala aan maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen. Het gaat over de verdeling van arbeid en zorg, het voorkomen van geweld en het bevorderen van veiligheid, gelijkwaardige relaties, positieve seksualiteit, gender en diversiteit, etc. De veranderende rol en positie van jongens en mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol.

De alliantie ziet emancipatie als deel van de oplossing voor uiteenlopende persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken in de levens van jongens en mannen. Maar ook dat mannenemancipatie bijdraagt aan sociale rechtvaardigheid door jongens en mannen als deel van de oplossing te maken voor maatschappelijke vraagstukken. Emancipatie heeft jongens en mannen nodig voor een betere wereld, en jongens en mannen hebben emancipatie nodig voor een beter leven.

Er zijn steeds meer organisaties, professionals en mannen zelf die het belang van mannenemancipatie inzien. Op dit moment bestaat het vaak uit kleine, gefragmenteerde initiatieven binnen organisaties of projecten die jongens en mannen betrekken bij diverse onderwerpen. Juist door organisaties, professionals, initiatieven en mannen met elkaar te verbinden, bouwen we aan een sterk netwerk en dragen we met de alliantie bij aan deskundigheidsbevordering – het delen van kennis en expertise. Daarbij gaan we ervan uit dat het organisaties, professionals en de mannen zelf zijn die het best weten wat er nodig is en hoe mannenemancipatie kan aansluiten bij hun specifieke context, werkveld, doelgroep en gemeenschap.

Het uitgangspunt voor het netwerk en platform voor mannenemancipatie in Amsterdam is de campagne Be the (hu)man you wish to see in the world. Hierin stellen we de vraag: wat voor man wil jij zijn? Ook te vertalen naar: wat voor vader, zoon, partner, vriend, buurman, collega en omstander wil jij zijn? Lees hier meer over de Be the (hu)man campagne.

LogoAlliantieMannenemancipatieAmsterdam

Aankomende evenementen

Partners

Deze alliantiepartners en adviseurs hebben hun krachten gebundeld om vanuit eigen expertise elkaar te versterken en in synergie te werken aan mannenemancipatie in Amsterdam.

Meer over de organisaties:

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Zij betrekken jongens en mannen bij emancipatievraagstukken en zijn actief op vier themagebieden: Arbeid & Zorg, Geweld & Veiligheid, Relaties & Seksualiteit, en Gender & Diversiteit. Met een groot en groeiend netwerk in Amsterdam, Nederland en wereldwijd verbinden zij professionals, organisaties en individuele mannen met elkaar. Emancipator werkt aan bewustwording, het agenderen van mannenemancipatie en deskundigheidsbevordering betreft het werken met jongens en mannen.

DaadKr8 is het mannencentrum van SEZO, gelegen naast vrouwencentrum Vrouw&Vaart. Al jaren werkt Emancipator samen om mannen en vrouwenemancipatie aan elkaar te verbinden. Sinds twee jaar werkt SEZO met het programma Gouden Mannen, dat als doel heeft om sociaal geïsoleerde (migranten)mannen te emanciperen en empoweren.Vanuit DaadKr8 wordt Gouden Mannen inmiddels uitgevoerd in meerdere wijken van Amsterdam.

Het programma Gouden Mannen is gericht op het vergroten van de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen. Zij begeleiden sociaal geïsoleerde (migranten)mannen, zodat zij meer regie en grip krijgen op hun eigen leven. Bij Gouden Mannen stimuleren deelnemers elkaar in te zetten als vrijwilliger: voor elkaar, voor Gouden Mannen en voor de buurt.

Qpido is het seksespecifiek expertisecentrum en werkt aan een klimaat waarin alle jongeren seksueel veilig kunnen opgroeien. Zij zijn expert op de themagebieden die jongeren bezighouden: liefde, seksualiteit, het stellen van grenzen en diversiteit. Zo doen zij aan ambulante hulpverlening, faciliteren zij voorlichtingen op scholen en trainingen voor professionals en ouders.

Fairspace werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ongeacht geslacht, ras, gender of uiting van gender, zich veilig voelt in de openbare ruimte. Zij zijn expert in omstander interventies, workshops en trainingen, het faciliteren van werksessies en beleidsadvies.

Adviseurs

Emancipator heeft ervoor gekozen om twee externe adviseurs (Iris van Huis en Glenn Helberg) te betrekken bij de organisatie en uitvoering van de werkconferentie mannenemancipatie. Deze adviseurs hebben hun sporen verdiend op verschillende gebieden van mannenemancipatie en zullen ons kunnen helpen bij het opstellen van een inhoudelijk waardevolle en verantwoorde agenda en werkwijze voor de conferentie, en bij het verwerken van de uitkomsten hiervan.

De gekozen adviseurs representeren bovendien de strategisch belangrijke perspectieven van vrouwen, lhbtqia+ en mensen van kleur op mannenemancipatie.

Meer over de adviseurs:

Iris van Huis is gepromoveerd op haar onderzoek naar de effectiviteit van het Oranje Fonds Programma Man 2.0, waarin gedurende maximaal drie jaar in totaal 23 projecten gericht op de emancipatie van sociaal geïsoleerde mannen werden ondersteund. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in haar dissertatie Engaging Men in Gender Equality en geven op belangrijke manieren richting aan effectieve opzet en organisatie van initiatieven voor mannenemancipatie. Het lijkt Emancipator goed om Iris van Huis, momenteel als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, als adviseur bij de ontwikkeling van mannenemancipatie in Amsterdam te betrekken.

Glenn Helberg is psychiater en was in 2013 betrokken bij de conferentie Afwezige vaders bestaan niet van Stichting FIOM en het Hendrik Pierson Fonds. Hij heeft ruime expertise in interculturele, intergenerationele en relationele vraagstukken en was één van de oprichters van Beschermjassen. Glenn Helberg heeft samen met Emancipator directeur Jens van Tricht een meerdaagse mannentraining verzorgd voor de documentaire Man Made van Sunny Bergman. Samen met Waldy Neijhorst van Vitamine V gaf Glenn onlangs nog een indrukwekkende groepstraining aan mannen in Amsterdam Zuidoost. We vinden het belangrijk om Glenn als adviseur te verbinden aan de ontwikkeling van mannenemancipatie in Amsterdam.