Blog 8. Stijn Schenk: Beeldverhalen tegen geweld

In 2017 en 2018 ben ik bezig geweest met de productie van beeldverhalen die de impact van geweld tegen vrouwen laat zien. De verhalen zullen in januari gebundeld verschijnen. Maar de verhalen zijn ook online en in verschillende media te vinden.

Dit project “Verhalen van vrouwen” volg ik in 2019 op met “Wij mannen”. De uitgangsvraag was “Hoe kunnen beeldverhalen ervoor zorgen dat minder mannen geweld tegen vrouwen gebruiken?”

Zoals bij zo veel zaken veranderen mensen niet snel wanneer je ze wijst op de fouten die zij hebben gemaakt. Maar mensen staan wel open om te leren wanneer je hen aanspreekt op gebieden die voor hen relevant zijn. In het “Wij mannen”-project ga ik daarom op zoek naar werk dat mannen meer in balans, en meer in hun kracht zet.

Aan de hand van vier thema’s ga ik met tekenaars op zoek naar vormen en verhalen die mannen raken en stimuleren om actief met zichzelf aan de slag te gaan. Daarbij is er aandacht voor seks en lichamelijkheid. Wat is echt verbinding maken en hoe kunnen seks en intimiteit intenser en bevredigender vorm krijgen? De gedachte is dat als mannen zich in hun behoefte verdiepen, zij in hun seksualiteit niet hoeven te verharden.

Het tweede thema is kwetsbaarheid, waarbij we aandacht besteden aan daklozen. We kijken naar de weg naar beneden en de moeizame weg terug. De basispremisse is dat als mannen eerder hun kwetsbaarheid kunnen delen, het gevaar tot afglijden krimpt. Mensen denken bij mannen nog vaak dat falen een eigen keuzen is. Daarom adresseren we deze mythe. Dit project zal in samenwerking met federatieopvang worden ontwikkeld.

Het derde thema is daderschap. Daderschap en donkere gedachten zijn in onze samenleving taboe, wat goed te begrijpen is. Maar wanneer mannen niet kunnen praten over gepleegd gedrag of gevoelde gedachten, is het omgaan daarmee en het oplossen van de gevolgen lastig. Aan de hand van verhalen van daders hoop ik inzicht te geven in de belevingswereld en een brug tussen wereld te slaan waardoor het gesprek wordt gestimuleerd.

Het vierde onderdeel richt zich op hinderlijk gedrag en de bewustwording daarvan.

 

Het project zal uiteindelijk samenkomen in CC Amstel, waar het geheel aangevuld zal worden met vier theatrale avonden. Het project is mogelijk gemaakt door het Bank Giro Loterij fonds, en geïnitieerd door Stichting In Lijn. De uitvoer van het project doe ik vanuit mijn bedrijf Realcomics.
Het project staat open voor samenwerkingen en verdieping met uiteenlopende partners. Er is nog genoeg ruimte en ik sta dan ook open voor ideeën, koffie en telefoontjes.

Stijn Schenk Amsterdam, realcomics.nl