Persbericht: Oranje Fonds steunt ontwikkeling Mannenberaad: voor mannen onder druk

Emancipator start met het project Mannenberaad, een online loket voor mannen onder druk. Door de coronacrisis ervaren mannen stress, waar zij vaak moeilijk mee kunnen omgaan. Dat zorgt voor problemen. Mannenberaad biedt een oplossing. In de eerste fase van het project, door het Oranje Fonds gesteund met €10.000, wordt een online platform ontwikkeld waar mannen elkaar kunnen bijstaan met raad, advies en een luisterend oor. Deelnemers worden geworven via sleutelfiguren in gemeenschappen en een online campagne.

 

Mannen in crisis

Door de coronacrisis worden mannen hard geraakt waar het het meeste pijn doet: hun werk, inkomen, relatie en gezondheid staan onder druk. Normen en verwachtingen over mannelijkheid schrijven voor dat mannen geen slachtoffer mogen zijn, geen hulp nodig mogen hebben, en problemen zelf moeten oplossen. Veel mannen zijn slecht uitgerust om problemen te erkennen, laat staan erover te praten. Problemen komen vaak pas naar de oppervlakte als ze uit de hand lopen – sinds het begin van de coronacrisis zien Veilig Thuis en de Kindertelefoon een enorme toename van huiselijkgeweldsituaties. Mannenberaad biedt laagdrempelige steun om verergering van problemen te voorkomen. 

 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.