Jens werd geïnterviewd voor het artikel De man als probleem: op zoek naar een nieuwe definitie van mannelijkheid in Vrij Nederland van Menno Sedee.

Lees het artikel hier.