Ik ben van mij!

Soort: vier à vijf bijeenkomsten
Doelgroep: jongeren, jongens en meisjes tussen 14 en 18 jaar
Doel: respectvol met elkaar leren omgaan als het gaat om intimiteit en seksualiteit
Setting: iedereen met didactische vaardigheden en ervaring in werken met jongeren kan dit uitvoeren. E-learning ‘Ik ben van mij!’ wordt zeer aanbevolen
Duur en kosten: 4 à 5 lesuren, of 3 blokuren. Gratis
Niveaus
: individueel, relationeel/interpersoonlijk, gemeenschap

In deze reeks bijeenkomsten krijgen jongeren inzicht in stereotypen rond seksualiteit, en identificeren en bespreken ze hun wensen en grenzen rond intimiteit en seksualiteit. Ze leren over de zes seksregels, de mechanismen die spelen rond de dubbel seksuele moraal en seksstereotypen, en hoe ze kunnen bijdragen aan verandering. Ze bedenken wat ze anders zouden willen en verzinnen een actie om andere jongeren te bereiken.

De bijeenkomsten gaan over seksueel geweld, seksuele intimidatie, stereotypen, vooroordelen, mannelijkheid en mannelijkheidsnormen, seksualiteit, homoseksualiteit en/of (andere) lhbtqia+-issues, met een brede insteek op intimiteit en seksualiteit. De interventie is gebaseerd op de seksregels (criteria Vlaggensysteem), en op de kracht dat jongeren meer leren van elkaar dan van anderen.

Naam methodiek: Ik ben van mij!
Organisatie: Movisie
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Charlot Pierik
E-mail: info@ikbenvanmij.nl
Website: www.ikbenvanmij.nl

Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om intimiteit en seksualiteit? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? Hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maak kennis met ‘Ik ben van mij!’ een succesvolle methode die uitgaat van jongeren zelf.